Lektionsplan: TeamGym - GymDanmark

Lektionsplan: TeamGym

Inspiration til TeamGym træning

(for begyndere/+ 6 år)

I gymnastikarten TeamGym arbejder man med spring på bane og i trampet samt med en rytmisk koreografi (serie).

Øvelsernes sværhed i denne lektionsplan svarer til niveauet i TeamGym aspirantrækken (begynderniveau). Her er der altså træningsinspiration til dig, der træner et begynderspringhold, hvor I både arbejder med spring og rytmisk serie.

 • Kom godt i gang med træningen

  Lektionsplanen præsenterer 10 lektioner. Tanken er, at man i løbet af én træning kan nå én lektion, og at man gentager lektionerne indtil gymnasterne kan udføre øvelserne (se afsnittet Sværhed). Læg mærke til, om dine gymnaster kan følge med, når øvelserne bliver sværere. Gå frem i et tempo, hvor dine gymnaster kan følge med.

  I hver af de 10 lektioner finder du:

  • Opvarmningsprogram
  • Program til springtræning

  Indholdet i opvarmningen er en blanding af leg, læring, koordination, styrke og bevægelighed, og skal ses som inspiration. Tilføj, udskift eller find evt. selv på nye lege og øvelser, som du og dine gymnaster kan lide og som passer godt til jer.

  Springtræningen i hver lektion består af tre til fire redskabsstationer, hvor der arbejdes med bestemte spring.

  En træning på 60 minutter kan deles op i 15 minutters opvarmning og 45 minutters springtræning. En træning på 90 minutter kan deles op i 30 minutters opvarmning og en times springtræning.

 • At undervise i TeamGym

  På et springhold bør man være flere trænere og gerne også flere hjælpetrænere alt efter hvor mange gymnaster, der er på holdet. Under springtræningen er der som udgangspunkt behov for at bemande hver redskabsstation, så gymnasterne kan få feedback og nogle steder støttemodtagning.

  Opvarmningen og serietræningen kan i princippet klares af en enkelt træner og evt. hjælpetrænere. Vælg den træner, der trives med og er god til at organisere og sætte hele holdet i gang på samme tid. Til øvelserne med musik, skal man vælge den træner, der kan tælle musik og undervise i koreografi.

  Under springtræningen deles gymnasterne op i mindre grupper svarende til antal redskabsstationer. Det optimale antal gymnaster pr. station er ca. 10, da der ellers kan opstå kø. Det kan være en fordel at opdele gymnasterne efter niveau under springtræningen. På hver station arbejder grupperne med øvelser til samme spring, inden man går videre til en ny station.

  Stil så vidt muligt redskabsstationerne op inden træningen begynder. Så bliver der mere tid til træningen. Gymnasterne kan så hjælpe med at rydde redskaberne op i slutningen af træningen.

  For begyndere bør hver træning ikke være længere end 90 minutter, da det kræver koncentration at arbejde med indlæring af nye øvelser. Brug eventuelt skiftene mellem hver redskabsstation til små pauser, så kroppen (og hovedet) får et lille hvil.

  De 10 lektioner stiger i niveau og øvelserne bliver sværere og sværere. Læg mærke til, om dine gymnaster kan følge med, når du præsenterer dem for nye øvelser. Får dine gymnaster behov for massiv modtagning i et spring, så er du gået for hurtigt frem.

  Hvis det bliver for svært, så gentag den samme lektion to eller måske tre gange i træk eller gentag enkelte øvelser fra foregående lektioner. Det er vigtigt, at man ikke går for hurtigt frem.

  Det er forskelligt for hver enkelt gymnast, hvor hurtig man er til at lære nye øvelser og spring. Det er nødvendigt at give plads til at gymnasterne på holdet arbejder med forskellige øvelser i samme træning. Niveaudeling af holdet i springtræningen og små justeringer af redskabsstationerne til hver gruppe under træningen kan være en løsning.

  Fysiske rammer og redskaber

  Særlige springcentre med nedgravede trampoliner, hæve-sænke grave og baner er utvivlsomt optimale rammer for dygtige såvel som begyndere, når nye spring skal indlæres.

  Alle øvelser i denne lektionsplan, kan gennemføres i en almindelig hal eller sal med følgende redskaber:

  • Musikanlæg
  • Airtrack (og evt. airmåtter)
  • Trampet (minitrampolin)
  • Nedspringsmåtter
  • Softmåtte (eller softkile)
  • Skumplint
  • Skumkile
  • Skumrulle (hvis ikke på stativ, så alm. skumcylinder)
  • Saltoplint
  • Flikflak-træner
  • Tilløbskasser (endekasser til nedspringsmåtte)
  • Sidekasser (til nedspringsmåtte)
  • Overlæg (tynd måtte som fx PE-felt)
  • Rullemåtte

Lektion 1: Opvarmning

 • Stræk
 • Gang-hop
 • Staffetter
 • Sving
 • Kropsspænding
Se øvelser

Lektion 1: Spring

 • Forlæns rulle
 • Håndstand
 • Baglæns rulle
 • Flikflak
Se øvelser

Lektion 2: Opvarmning

 • Stræk
 • Gang-hop
 • Stafetter
 • Dans
 • Leg
Se øvelser

Lektion 2: Spring

 • Forlæns rulle
 • Håndstand
 • Salto
 • Mølle
Se øvelser

Lektion 3: Opvarmning

 • Stræk
 • Dans
 • Gang-hop
 • Stafetter
 • Sving
 • Stående balancer
 • Fangeleg
Se øvelser

Lektion 3: Spring

 • Forlæns rulle
 • Håndstand
 • Mølle
 • Flikflak
Se øvelser

Lektion 4: Opvarmning

 • Makkerstræk
 • Dans
 • Chassé
 • Balancer
 • Sving
 • Tæppefliser
 • Leg
Se øvelser

Lektion 4: Spring

 • Håndstand
 • Baglæns rulle
 • Mølle
 • Flikflak
Se øvelser

Lektion 5: Opvarmning

 • Stræk
 • Serie
 • Løb/styrke
 • Smidighed
 • Leg
Se øvelser

Lektion 5: Spring

 • Overslag
 • Kraftspring
 • Flikflak
 • Salto
Se øvelser

Lektion 6: Opvarmning

 • Stræk
 • Serie
 • Chassé
 • Dans
 • Makkerstyrke
 • Håndstandstræning
 • Fangeleg
Se øvelser

Lektion 6: Spring

 • Overslag
 • Kraftspring
 • Rondat
 • Salto
Se øvelser

Lektion 7: Opvarmning

 • Stræk
 • Serie
 • Lille dans
 • Momenter
 • Løb/styrke
 • Smidighedstræning
Se øvelser

Lektion 7: Spring

 • Overslag
 • Kraftspring
 • Rondat
 • Salto
Se mere

Lektion 8: Opvarmning

 • Stræk
 • Gang-hop
 • Chassé
 • Balancer
 • Styrke
 • Dans
 • Stikbold
Se øvelser

Lektion 8: Spring

 • Håndstand-rulle
 • Rondat-flikflak
 • Hoftebøjet salto
Se øvelser

Lektion 9: Opvarmning

 • Stræk
 • Bensving
 • Serie
 • Dans
 • Løb/styrke
 • Smidighedstræning
Se øvelser

Lektion 9: Spring

 • Rulle-forhop-mølle
 • Rondat-flikflak
 • Stralt salto
Se øvelser

Lektion 10: Opvarmning

 • Stræk
 • Bensving
 • Dans
 • Serie
 • Håndstandsleg
Se øvelser

Lektion 10: Spring

 • Mølle-mølle
 • Rondat-flikflak
 • Salto med 1/2 skrue
Se øvelser

Yderligere inspiration til din træning?

Find øvelser til alle springgymnastikkens momenter fra forlæns og baglæns rulle til skruer og whip backs i GymDanmarks øvelsesbank

Se mere