Privatlivspolitik og Cookies - GymDanmark

Privatlivspolitik og Cookies

Ifølge persondataforordningen stilles der krav til blandt andet specialforbundene og idrætsforeningernes behandling og opbevaring af persondata. Læs her hvordan GymDanmark lever op til forordningen. Indholdsfortegnelse

 1. Privatlivspolitik for GymDanmark.dk
 2. GymDanmarks dataansvar
 3. Kontaktoplysninger på dataansvarlig
 4. Behandling af personoplysninger
 5. Indsamling af personoplysninger
 6. Formål og opbevaring af personoplysninger
 7. Orientering om foto, video, streaming og uredigerede optagelser
 8. Nyhedsbreve
 9. Videregivelse af personoplysninger
 10. Opbevaring og sletning af data
 11. Rettigheder
 12. Revidering af privatlivspolitik
 13. Cookies

1. Privatlivspolitik for GymDanmark.dk

Ved benyttelse af www.gymdanmark.dk og gymtranet.dk, samt tidsbegrænsede eventsider tilhørende GymDanmark, accepterer du, at GymDanmark behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og dennes privatlivspolitik. GymDanmarks ansatte har adgang til de oplysninger der registreres om dig. Du kan i denne tekst læse GymDanmarks Privatlivspolitik. Hvis ikke du kan acceptere denne, bedes du undlade at benytte de ovenfor nævnte hjemmesider og dennes funktioner.

2. GymDanmarks dataansvar

GymDanmark behandler personoplysninger i forbindelse med vores virke som specialforbund under DIF, og hovedorganisation for vores medlemsforeninger. Vi har vedtaget denne Privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en lovmæssig, fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

3. Kontaktoplysninger på dataansvarlig

GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

 • Ansvarshavende: Ditte Okholm-Naut
 • Kontaktperson: Carsten Nyborg Andersen
 • Adresse: Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
 • CVR: 20196818
 • Telefonnr.: 4344 2200
 • Mail: info@gymdanmark.dk
 • Website: www.gymdanmark.dk

4. Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Personoplysninger i forbindelse med administration af GymDanmark arrangementer (konkurrencer, kurser/uddannelser, møder, events, nyhedsbreve og lign.), herunder nødvendige oplysninger i forbindelse med konkurrencelicenser og lign.
 • Personoplysninger i forbindelse med administration af alle persongrupper
 • Håndtering af foreningens medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til Årsmøder og lign.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Brug af situationsbilleder taget ved GymDanmark arrangementer, der afbilder en konkret aktivitet eller situation.
 • Videregivelse af medlemsoplysninger til DIF
 • Ved medlemskab af GymDanmark registreres kontaktperson til vores nyhedsbreve hvor informationer om fx årsmøder, GymDanmarks tilbud og serviceydelser, herunder partneres tilbud, kommunikeres.
 • Medlemsregistrering og kilde til ’Find din forening’ på gymdanmark.dk
 • Af praktiske og administrative hensyn, kan vi opbevare almindelige medlemsoplysninger i en periode efter udmeldelse.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene, opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

5. Indsamling af personoplysninger

GymDanmark indsamler personoplysninger med henblik på forskellige formål, når vi har en lovlig grund. I langt de fleste tilfælde får vi oplysningerne fra dig, når du eller en bemyndiget person, fx din træner, foretager tilmelding til vores aktiviteter, eller indgår i et tillidshverv (frivillig, træner/leder i forbundet og lignende). I enkelte tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om kursus/uddannelsesdeltagelse. Det kan være organisationer som DIF (Danmarks Idrætsforbund), Team Danmark og internationale forbund som FIG (Federation International Gymnastics) og EG (European Gymnastics).

6. Formål og opbevaring af personoplysninger

GymDanmark opbevarer data efter lovkrav, for at kunne opfylde vores formål om at tilbyde og udbyde administration og kommunikation af medlemsservices. Dette er blandt andet uddannelser, rådgivning, nyhedsbreve, årsmøder, konkurrencer/ opvisninger, licenser, deltagerlister og resultater. Vi har opdelt data i forskellige persongrupper:

 •  Medlemsforeninger
 • Folkevalgte og frivillige (udvalg, komitéer og arbejdsgrupper)
 • Trænere i forbundet (kontraktansatte og timelønnede)
 • Trænere i foreninger
 • Kursister og studerende på uddannelser
 • Landsholdsgymnaster/atleter
 • Licensgymnaster (+ GymID)
 • Medarbejdere på forbundskontoret
 • Dommere (nationale og internationale)
 • Gymnaster/atleter, udenlandske, ved events i Danmark
 • Eventdeltagere
 • Ledere i foreninger
 • Sundhedsfagligt personel

7. Orientering om foto, video, streaming og uredigerede optagelser

Oftest vil GymDanmarks behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt i situationer som ikke er beskrevet under pkt. 6. Du, eller den person som er bemyndiget til at varetage tilmeldingen til vores aktiviteter, samtykker til nedenstående brug af foto, video, streaming og uredigerede optagelser af de tilmeldte gymnaster, atleter og/eller trænere. Streaming, foto og video Gymnastik og fitness er en visuel sport, og derfor er brug af foto og video en stor og vigtig del af GymDanmarks kommunikation. GymDanmark anvender billeder, video, streaming og uredigeret video på følgende kanaler og til følgende formål:

 • Hjemmeside, projekt- eventsites
 • GymDanmark Social*: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn og YouTube
 • Nyhedsbreve (herunder fx GymNyt, FitNyt, foreningsmail mv.)
 • Pressemeddelelser, lokale og landsdækkende medier
 • Bannere, Roll-ups og reklamestandere, opstillet ved GymDanmark aktiviteter
 • Markedsføringsmaterialer som fx: flyers, plakater, programmer, foreningsudsendelser, oplæg, mødematerialer, powerpoints o.lign.
 • Annoncer i lokale medier
 • Til brug i uddannelser af trænere og dommere, fx via DIFs e-læringsplatform eller intern uddannelse i GymDanmark

*Når foto/video anvendes på sociale medier, kan GymDanmark ikke gøres ansvarlige for eventuel viderebringelse eller deling af billeder/video. Ovenstående gælder alle GymDanmarks konkurrencer og aktiviteter og omfatter live streaming og uredigeret video der publiceres på fx YouTube, Facebook, Instagram, hjemmesider mv. Trænere eller andre kan således godt optage udøvere/hold til privat brug. Hvis du ikke ønsker at GymDanmark må anvende foto/video/streaming af dig, som er optaget i forbindelse med en GymDanmark aktivitet, kan du ikke deltage i vores aktiviteter.

8. Nyhedsbreve

GymDanmark følger markedsføringsloven, samt persondataloven. Ved tilmelding til GymDanmarks nyhedsbreve (e-mail abonnement) accepterer du, at vi udsender nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse. Udgangspunktet for vores nyhedsbreve er at give relevant medlemsinformation om:

 • Tilbud og informationer om GymDanmarks aktiviteter
 • Nyheder og informationer om gymnastik og fitness
 • Tilbud på egne produkter og billetsalg til vores aktiviteter og events
 • Medlemsfordele fra samarbejdspartnere og sponsorer
 • Andet forenings relevant information

Indsamling af data: Når du tilmelder dig et nyhedsbrev giver du samtidig dit samtykke til, at GymDanmark registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Oplysningerne bruges udelukkende til at sende dig nyhedsbreve. Afmelding af nyhedsbreve: Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevsabonnementet. Afmelding sker via afmeldingslinket nederst i nyhedsbrevene. Dine rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger (navn og e-mail).
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset – herunder, at du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger netop er baseret på dit samtykke.

9. Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med konkurrencer og internationale events, sker der videregivelse af oplysninger om deltagere og resultater til den lokale arrangør og til resultatformidlingsbehandlere. Se mere under punkt 6. Vi videregiver alene data til samarbejdspartnere med hvem, der er indgået databehandleraftaler med. I forbindelse med resultatformidling, videregives navn, klub og resultat til udbydere af resultatformidlingssystemet.

10. Opbevaring og sletning af data

GymDanmark har forskellige behandlingsformål for registrering og opbevaring af personoplysninger. Se mere under punkt 6.

11. Rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Kontakt os på info@gymdanmark.dk Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelses tilsynsmyndighed.

12. Revidering af privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst på siden her, blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

13. Cookies

Dette er dine indstillinger for cookies:

Cookieindstillinger

Vi bruger cookies til at forbedre gymdanmark.dk. Alle de cookies, der er markeret som nødvendige og essentielle for, at hjemmesiden kan fungere, bliver altid gemt i din browser. Vi bruger også tredjeparts-cookies, der hjælper os med at analysere og forstå, hvordan du bruger hjemmesiden. Disse cookies bliver kun gemt, hvis du tillader det, men hvis du fravælger dem, kan det påvirke din oplevelse af sitet.

Se GymDanmarks privatlivspolitik.
Altid aktiveret

Senest redigeret marts 2024

Love og regler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Læs mere