Trivsel, træning og gode oplevelser med gymnastik og fitness - hele livet - GymDanmark

Trivsel, træning og gode oplevelser med gymnastik og fitness - hele livet

I GymDanmark arbejder vi med udvikling af gymnastik og fitness og udbyder aktiviteter, træneruddannelser og medlemstilbud, som understøtter medlemsforeningernes behov. På denne side kan du læse hvordan vi arbejder med at understøtte dette mål.

Dygtige trænere skaber gode træningsmiljøer, socialt fællesskab og styrker foreningens sammenhængskraft

Et godt træningsmiljø starter i foreningen og hos de trænere, som forestår den daglige træning, hvad enten man har ambition om at træne for træningens skyld eller nå helt til tops i national og international sammenhæng. Vi mener, at alle skal mødes af en kompetent træner og med GymDanmarks træneruddannelse kan foreningen sikre, at trænerne underviser efter nyeste viden på områderne; Trivsel, træningsmiljø og trænerrollen.

På GymDanmarks træneruddannelser arbejder vi med de aspekter, som er relevante for trænergerningen, fx motivation, undervisningsmetoder, aldersrelateret træning, psykologi, kulturel ledelse, skadesforebyggelse og træningsplanlægning. Træneruddannelsen er tilpasset træneren uanset niveau og disciplin. Find links til GymDanmarks træneruddannelse nederst på siden.

Konkurrencer og aktiviteter der understøttes af viden om børn og unges udvikling

Konkurrencer i gymnastik og fitness er en naturlig del af GymDanmark. Vi ønsker at vores strukturer og reglementer også understøtter sund udvikling, og vi ved fra forskning hvordan. Derfor arbejder vi løbende med at udvikle disse i respekt for disciplinernes forskelligheder. Processen sker løbende og i samarbejde mellem forbundets bestyrelse, frivillige i komitéer, arbejdsgrupper, eksperter og forbundskontorets ansatte.

Forsknings- og værdibaseret Etisk Kodeks

De mange forskelligartede discipliner i GymDanmark rummer stor diversitet i forhold til sociale, kulturelle og motoriske aspekter. Fælles for alle, på tværs af discipliner er dog, at vi alle er sammen om den glæde, vi oplever gennem gymnastik og fitness.

På baggrund af solid forskning og anvisninger fra blandt andet Aldersrelateret Træningskoncept (ATK 2.0), Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), Danmarks Idrætsforbund (DIF), TeamDanmark, Anti Doping Danmark og FN’s børnekonvention har GymDanmarks bestyrelse vedtaget et Etisk Kodeks, som er ramme- og værdisætning for god træningsadfærd.

GymDanmark Etisk Kodeks

Læs mere

Trænerløftet (e-læring)

Blive en bedre træner eller leder på 20 minutter

Læs mere

Medlemsundersøgelser

Få faktabaseret viden og omsæt til handling

Læs mere

Læs referencer til etisk kodeks her

GymDanmarks Etiske Kodeks er udarbejdet på baggrund af solid forskning og anvisninger fra ATK 2.0, FIG, DIF, TeamDanmark, Anti Doping Danmark og FN’s børnekonvention samt de værdier GymDanmarks bestyrelse udarbejdede i foråret 2021.

Sådan understøtter I en god kultur i foreningen

Forskning viser, at trænerne spiller en helt central rolle for kulturen i træningsmiljøet. Når I uddanner jeres trænere hos GymDanmark, opnår jeres trænere vigtige kompetencer til at kunne understøtte en sund kultur til gavn for alle i jeres forening. I GymDanmark har vi træneruddannelse til alle trænere på alle niveauer. Er du i tvivl om, hvilken træneruddannelse der passer til jer, kan I kontakte ansatte på Forbundskontoret. eller læse mere nedenfor.

Har du brug for hjælp?

 

Hjælp fra GymDanmark

Oplever du noget, du ikke mener er i overensstemmelse med jeres egne eller GymDanmarks værdier, kan du søge hjælp. Dette både med henblik på at håndtere udfordringer, men også i et forebyggende perspektiv.

Se medarbejderinfo for kontakt til GymDanmarks ansatte til højre eller nederst på siden.

 

Hjælp uden for GymDanmark

 

GymDanmarks træneruddannelser

Et godt træningsmiljø kræver gode trænere. Trænerne bør have viden inden for det fysiologiske og tekniske, men også inden for de sociale og psykiske aspekter i trænergerningen. Kompetencerne opnår træneren på GymDanmarks træneruddannelse

Læs mere

Idrættens Træner Akademi

Den højeste træneruddannelse er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.
Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber og DIF og Team Danmarks erfaringer og viden om eliteidræt.

Læs mere

Danmarks Atletkomité

Danmarks Atletkomité er alle danske landsholdsatleters samlende talerør, og er sat i verden for at samle og repræsentere dem alle.

Komiteen arbejder for at sikre atleters forhold, vilkår og rettigheder, og har frem til 2027 fokus på atleters trivsel, atleters miljø og rammer og atleternes politiske stemme. Derudover har er de også en rådgivende funktion både over for Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, men også hvis atleter pludselig står alene i sager om f.eks. deres trivsel eller deres rammer.

”Det er vigtigt, at alle eliteatleter ved, at vi eksisterer, og støtter samt guider dem på bedst mulig vis derhen, hvor de kan få hjælp, når jorden ryster,” lyder det fra formand, Asger Fischer Mølgaard.

Man kan kontakte komiteen via deres Instagramprofil ”Danmarks Atletkomite”, direkte til komiteens medlemmer eller til komiteens selvstændige sekretariat.

Læs mere om Danmarks Atletkomite og find kontaktinformationer her

Samarbejde mod mobning

Undersøgelser viser, at hvert femte barn har oplevet mobning, drilleri eller udelukkelse i forbindelse med en fritidsaktivitet. Dette kan føre til mistrivsel eller i værste fald, at børnene helt stopper med at gå til idræt.

I GymDanmark mener vi at der skal være plads til alle, og derfor har vi indgået samarbejde med Maryfonden om at skabe stærke fællesskaber og høj trivsel på børnegymnastikhold.

Dette samarbejde kalder vi ’Antibulli Gymnastik’ hvor vi kombinerer erfaringer fra antimobbe- og trivselsindsatser med gymnastikverdenen og tilbyder konkrete råd og øvelser til træning af børn i alderen 6-12 år.

Værktøjer til foreningen