Trivsel, træning og gode oplevelser med gymnastik og fitness - hele livet - GymDanmark

Trivsel, træning og gode oplevelser med gymnastik og fitness - hele livet

I GymDanmark arbejder vi med udvikling af gymnastik og fitness og udbyder aktiviteter, træneruddannelser og medlemstilbud, som understøtter medlemsforeningernes behov. På denne side kan du læse hvordan vi arbejder med at understøtte dette mål.

Dygtige trænere skaber gode træningsmiljøer, socialt fællesskab og styrker foreningens sammenhængskraft

Et godt træningsmiljø starter i foreningen og hos de trænere, som forestår den daglige træning, hvad enten man har ambition om at træne for træningens skyld eller nå helt til tops i national og international sammenhæng. Vi mener, at alle skal mødes af en kompetent træner og med GymDanmarks træneruddannelse kan foreningen sikre, at trænerne underviser efter nyeste viden på området.

På GymDanmarks træneruddannelser arbejder vi med de aspekter, som er relevante for trænergerningen, fx motorik, udviklingstrin for børn og unge, anatomi, fysiologi, psykologi, skadesforebyggelse og træningsplanlægning. Træneruddannelsen er tilpasset træneren uanset niveau og disciplin. Find links til GymDanmarks træneruddannelse nederst på siden.

Konkurrencer og aktiviteter der understøttes af viden om børn og unges udvikling

Konkurrencer i gymnastik og fitness er en naturlig del af GymDanmark. Vi ønsker at vores strukturer og reglementer også understøtter sund udvikling, og vi ved fra forskning hvordan. Derfor arbejder vi løbende med at udvikle disse i respekt for disciplinernes forskelligheder. Processen sker løbende og i samarbejde mellem forbundets bestyrelse, frivillige i komitéer, arbejdsgrupper, eksperter og forbundskontorets ansatte.

Forsknings- og værdibaseret Etisk Kodeks

De mange forskelligartede discipliner i GymDanmark rummer stor diversitet i forhold til sociale, kulturelle og motoriske aspekter. Fælles for alle, på tværs af discipliner er dog, at vi alle er sammen om den glæde, vi oplever gennem gymnastik og fitness.

På baggrund af solid forskning og anvisninger fra blandt andet Aldersrelateret Træningskoncept (ATK 2.0), Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), Danmarks Idrætsforbund (DIF), TeamDanmark, Anti Doping Danmark og FN’s børnekonvention har GymDanmarks bestyrelse vedtaget et Etisk Kodeks, som er ramme- og værdisætning for god træningsadfærd.

GymDanmark Etisk Kodeks

Læs mere

Trænerløftet (e-læring)

Blive en bedre træner eller leder på 20 minutter

Læs mere

Medlemsundersøgelser

Få faktabaseret viden og omsæt til handling

Læs mere

Læs referencer til etisk kodeks her

GymDanmarks Etiske Kodeks er udarbejdet på baggrund af solid forskning og anvisninger fra ATK 2.0, FIG, DIF, TeamDanmark, Anti Doping Danmark og FN’s børnekonvention samt de værdier GymDanmarks bestyrelse udarbejdede i foråret 2021.

Har du brug for hjælp?

 

Hjælp fra GymDanmark

Oplever du noget, du ikke mener er i overensstemmelse med jeres egne eller GymDanmarks værdier, kan du søge hjælp. Dette både med henblik på at håndtere udfordringer, men også i et forebyggende perspektiv.

Se medarbejderinfo for kontakt til GymDanmarks ansatte til højre eller nederst på siden.

 

Hjælp uden for GymDanmark

 

Sådan understøtter I en god kultur i foreningen

Forskning viser, at trænerne spiller en helt central rolle for kulturen i træningsmiljøet. Når I uddanner jeres trænere hos GymDanmark, opnår jeres trænere vigtige kompetencer til at kunne understøtte en sund kultur til gavn for alle i jeres forening. I GymDanmark har vi træneruddannelse til alle trænere på alle niveauer. Er du i tvivl om, hvilken træneruddannelse der passer til jer, kan I kontakte ansatte på Forbundskontoret. eller læse mere nedenfor.

GymDanmarks træneruddannelser

Et godt træningsmiljø kræver gode trænere. Trænerne bør have viden inden for det fysiologiske og tekniske, men også inden for de sociale og psykiske aspekter i trænergerningen. Kompetencerne opnår træneren på GymDanmarks træneruddannelse

Læs mere

GymDanmarks hjælpetræneruddannelse

På Hjælpetræneruddannelsen får du introduktion til rollen som hjælpetræner. Du lærer, hvordan du forbereder aktiviteter i træningen, og hvordan du kan gøre træningen sjov og motiverende.

Læs mere

Idrættens Træner Akademi

Den højeste træneruddannelse er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.
Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber og DIF og Team Danmarks erfaringer og viden om eliteidræt.

Læs mere