Konkurrencegymnastik Arkiv - Side 2 af 9 - GymDanmark

Subdisciplin: Konkurrencegymnastik

Som en del af GymDanmarks kommende strategiperiode, vil de nationale reglementer på tværs af gymnastikdiscipliner gennemgå revidering for at optimere forholdene for vores gymnaster og trænere i deltagelse ved nationale konkurrencer.

Udvalget for TeamGym (UTG) har allerede været i gang med denne proces i længere tid og kan her præsentere de kommende ændringer i det Tekniske Regulativ for 2021-2022. Ændringer taler ind i en mere hensigtsmæssig deltagelsesform som stemmer overens med GymDanmarks værdier for bæredygtig udvikling og tager hensyn til aldersrelaterede forhold hos gymnasterne.

“Ambitionen er at skabe en mere fleksibel konkurrencestruktur, hvor foreningerne får større mulighed for at træne TeamGym og mere fleksibelt kan stille hold til konkurrence” fortæller Michael Brøgger Andersen, næstformand i UTG. “Det er en længere periode vi står overfor, hvor vi løbende skal se ind i, hvordan vi bedst muligt kan opdatere reglementer og konkurrencestruktur i TeamGym. Derfor vil nogle ændringer i enkelte nationale rækker muligvis også blive implementeret i andre rækker over tid.”

Forbundet er ved at planlægge et åbent Kick-off møde, hvor opdateringen af det Tekniske Regulativ vil blive yderligt gennemgået og uddybet. Her vil disciplinkaptajn for TeamGym og landsholdschef også deltage for at uddybe sammenhængen mellem opdateringer og anbefalinger fra DIF og Team Danmark gennem Aldersrelateret Træningskoncept 2.0 (ATK 2.0) samt GymDanmarks Talent- og Elitestrategi.

Indtil da, så kan du fordybe dig i det nyeste Tekniske Regulativ herunder:

 

Teknisk Regulativ 2021-2022

Læs mere om seneste opdaterede Tekniske Regulativ, juni 2021

Læs mere

Kort oversigt over nyeste ændringer i Teknisk Regulativ

Få en hurtig opsummering af seneste ændringer her

Læs mere

Forskningsprojekt om skader og skadesrisikofaktorer i TeamGym

Gymnastik er den næstmest populære foreningssport blandt piger i alderen 10-19 år og den største kvindeidræt i Danmark. På trods af det, så ses der en stor udfordring med at fastholde pigerne i sporten op gennem teenageårene, og blandt de 13-19-årige piger skyldes op til ca. 20% af frafaldet skader.

For at kunne udvikle effektive og specifikke strategier for skadesforebyggelse indenfor gymnastik, er der et stort behov for mere viden om skader, ved at undersøge de skadestyper der opstår, hvor på kroppen de forekommer, samt hvor ofte der opstår skader i gymnastikken.

Viden kan forhindre skader

Udover at beskrive hvilke skader, vi typisk ser i gymnastik, så er der også et behov for at undersøge potentielle risikofaktorer for gymnastikskader. JumpSmile-projektet vil bidrage med essentiel viden til at kunne yde en målrettet og evidensbaseret indsats til at forebygge gymnastikskader. Resultaterne fra dette projekt skal efterfølgende bruges til udvikling af strategier til forebyggelse af skader i gymnastik, samt til planlægning af tilbagevenden til sport efter en gymnastikskade.

Undersøgelsens styrker

Ambitionen med forskningsprojektet er i korte træk:

  • At kortlægge omfanget af skader i dansk TeamGym gymnastik
  • At indsamle data til at kunne udvikle konkrette værktøjer til skadesforebyggelse målrettet gymnaster, trænere og behandlere
  • Hjælpe til planlægningen af tilbagevenden til gymnastik efter en gymnastikskade

Ambitionen er også, at alt denne nye viden skal bidrage til, at gymnaster kan fastholdes i gymnastikken og bevare sociale fællesskaber, hvilke er vigtigt for fysisk og mental sundhed – sport dyrket med et smil på læben.

5 facts om projektet

  • Projektet er et støre Ph.d.-projekt, som løber over de næste 3 år (2021-2024).
  • Projektet styres af Ph.d.-studerende Charlotte Anker-Petersen som er ansat ved Sports Ortopædkirurgisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital (SORC-C).
  • Data i projektet indsamles ved hjælp af spørgeskemaer, der spørger tilbage i tiden, samt SMS-spørgsmål, telefoninterviews og kliniske undersøgelser, der forløber over hele gymnastiksæsonen 2021-2022.
  • Projektet vil omfatte ca. 850 gymnaster i alderen 10-30år som deltager ved TeamGym konkurrencer i den nationale Liga eller i Danmarksserien.
  • Gymnasterne inviteres til at deltage gennem kontakt til deres foreninger. Foreningerne der bliver kontaktet, vil i første omgang være foreninger placeret på Sjælland.

7 facts om forskeren bag projektet

Charlotte er Ph.d.-studerende ved Sports Ortopædkirurgisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital (SORC-C).

Uddannet og praktiserende idrætsfysioterapeut

Bestyrelsesmedlem i Dance Science Denmark

Ekstern konsulent for Tivolis Balletskole

Tidligere fysioterapeut på den Kongelige Balletskole

Stor erfaring inden for ballet og gymnastik og særligt fokus på børn og unge inden for eliten

Underviser på GymDanmarks Træneruddannelse; GymTræner 2 – Basis – Træningsplanlægning og fysisk træning

Synes du det lyder spændende og vil vide mere om projektet,  kan du kontakte Ph.d.-studerende og projektleder Charlotte Anker-Petersen.

Telefon 20535267 eller mail anne.charlotte.anker-petersen@regionh.dk