Medlemsundersøgelser - et redskab til rekruttering, fastholdelse og udvikling - GymDanmark

Medlemsundersøgelser - et redskab til rekruttering, fastholdelse og udvikling

Hvad tænker jeres medlemmer om jeres forening? Ved I nok om på hvilke områder I lykkes og hvor I måske kan gøre det bedre for medlemmerne? Som medlemsforening i GymDanmark kan I nu få adgang til et gennemprøvet analyseværktøj (medlemsundersøgelse) til at få klarhed over jeres medlemmers tilfredshed, og udvikle jeres forening på baggrund af konkret viden. Værktøjet hedder Players 1st og på denne side kan I læse mere om fordelene og hvordan I kommer i gang.

Hvordan virker Players 1st

Players 1st er et online-spørgeskema og analyseredskab til at måle medlemmers tilfredshed og trivsel, og er udviklet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Værktøjet giver din forening mulighed for at arbejde vidensbaseret, og på baggrund af medlemmernes input, udvikle foreningen og gøre den endnu mere attraktiv for eksisterende og nye medlemmer. Players 1st er et supplement til jeres daglige kontakt med foreningens medlemmer. I medlemsundersøgelsen bliver der spurgt ind til de ting som I måske ikke får talt så meget om til dagligt, men som er vigtige for jer at vide.

Se kort introduktionsvideo om Players 1st her

Se optagelse fra webinar om Players 1st her

 • Priser

  Som medlemsforening i GymDanmark får I en særlig pris på Players 1st. Dernæst afhænger prisen også af hvor mange års abonnement I som forening vælger.

  Som med alle andre undersøgelser, er et sammenligningsgrundlag for udviklingen vigtig, og derfor anbefaler GymDanmark en tre-årig periode til at begynde med. Den bedste effekt opnås, når man måler medlemmernes tilfredshed flere gange over tid, og dermed kan se om de konkrete indsatser foreningen igangsætter har den ønskede effekt.

  År 1 År 2 År 3
  1 års abonnement Kr. 3.300
  2 års abonnement Kr. 2.800 Kr. 1.800
  3 års abonnement Kr. 2.300 Kr. 1.800 Kr. 1.800

  Ved 2 eller 3 års abonnement opkræves det samlede beløb ved aftalens start pr. faktura til foreningen.

  I prisen er følgende inkluderet:

  • Brug af systemet
  • Kom godt i gang: webinarer/workshops om brug af Players 1st
  • Årlig præsentation af resultater
  • Løbende telefonisk vejledning/rådgivning

  Bemærk: Det er kun muligt for medlemsforeninger hos GymDanmark, at blive en del af Players 1st.

Data bliver til viden

 • Svarene understøtter og bekræfter de ting, I gør godt i foreningen, og synliggør de områder, hvor I kan blive endnu bedre. Med et enkelt klik kan I dykke ned i resultaterne for jeres vigtigste målgrupper.
 • Svarene giver bedre grundlag for at opstille konkrete mål og løbende korrigere, hvor det er relevant for jer. Udviklingen i målgruppernes tilfredshed følges løbende, så I kan følge med i, om udviklingen bevæger sig i den ønskede retning.
 • Alle hovedresultater vil, ud over den elektroniske visning, også være tilgængelig i rapportform, der kan downloades direkte fra systemet.

Sådan omsætter I viden til handling

Players 1st sætter medlemmerne og deres behov i centrum, ved at lytte til deres oplevelser. Ud fra medlemmernes oplevelser kan foreningen tilpasse sine tilbud, ledelse eller drift, så alle får de bedst mulige oplevelser. Med konkret viden om hvad medlemmerne mener om træningsmiljøet, faciliteterne, kommunikationen og de tilbud, I har i jeres gymnastikforening, kan bestyrelsen beslutte indsatser, som er baseret på fakta.

Foreningen får adgang til et online dashboard, hvor resultaterne fra undersøgelserne altid er tilgængelige. Her er det muligt at se resultaterne opdelt på forskellige segmenter som køn, alder osv. Foreningen kan hermed let lave sine egne analyser.

Hvem bliver spurgt og hvad spørges der om

Foreningen bestemmer selv hvem I ønsker at invitere til undersøgelserne. Spørgeskemaet er opbygget med særlige spørgsmål til nye medlemmer, integrerede medlemmer, frivillige, trænere mv. Det er også muligt for forældre at svare sammen med eller på vegne af deres børn, og i den forbindelse få nogle gode samtaler om barnets oplevelser i foreningen.

Spørgeskemaet er specifikt designet til foreninger med gymnastik- og fitness, hvor I som forening har mulighed for at vælge de opstillede spørgsmål til og fra, ligesom I har mulighed for at tilføje egne spørgsmål. På den måde kan I oprette et unikt spørgeskema tilpasset jeres forening. Fælles for spørgsmålene er, at de afdækker de væsentligste områder, der påvirker oplevelsen som medlem, træner eller frivillig i klubben.

I får adgang til at anvende to forskellige undersøgelser:

 • Undersøgelse blandt  nye og aktive medlemmer, frivillige og trænere
 • Undersøgelse blandt udmeldte medlemmer med fokus på årsager til udmeldelse af forening

Eksempel på forløb

 1. I deltager på webinar om Players 1st eller tager direkte kontakt til GymDanmark
 2. Jeres forening laver en aftale med GymDanmark om at være en del af Players 1st og aftaler abonnementsløsning
 3. GymDanmark tilmelder jeres forening i Players 1st systemet
 4. Relevante personer fra foreningen deltager i et on-boarding webinar, hvor I bliver klædt på til at anvende Players 1st
 5. Foreningen forbereder spørgeskema og invitation til medlemmer, herunder evt. tilpasning af spørgsmål
 6. Foreningen uploader en liste med medlemsnavne og mailadresser og sender spørgeskemaet ud til medlemmerne via systemet
 7. Medlemmerne udfylder spørgeskemaet
 8. Foreningens bestyrelse/ledelse kan nu følge med i medlemmernes tilfredshed med foreningen
 9. En kaptajn fra GymDanmark hjælper med at præsentere og analysere jeres data
 10. Foreningen planlægger selv det videre forløb (med konkrete tiltag på baggrund af data). GymDanmark bistår gerne med råd og vejledning.

Flere har succes med Players 1st

Andre specialforbunds medlemsforeninger som anvender Players 1st fx: Svøm Danmark, Dansk Ride Forbund, Dansk Kano & Kajak Forbund, DBU, DHF og Dansk Golf Union

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen