GymDanmarks repræsentantskabsmøde 2015 - GymDanmark

GymDanmarks repræsentantskabsmøde 2015

GymDanmarks repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 24. oktober 2015 i Idrættens Hus i Brøndby. Konkurrencedisciplinernes aktivitetsårsmøder gennemføres søndag den 25. oktober samme sted.

Repræsentantskabsmødet er GymDanmarks øverste myndighed. Deltagerne er GymDanmarks bestyrelse, folkevalgte og frivillige fra alle enheder, samarbejdspartnere og interessenter, forbundskontorets ansatte, samt foreningsfolk fra GymDanmarks medlemsforeninger.

Det sker på repræsentantskabsmødet
På repræsentantskabsmødet godkender deltagerne formandens mundtlige beretning, godkender regnskab, vedtager indkomne forslag og vælger nye medlemmer til forskellige udvalg. Det er også på repræsentantskabsmødet at ‘årets forening’ hædres og særlige personer hyldes.

På dette års repræsentantskabsmøde bliver strategien for 2017-2020 præsenteret.

Praktiske oplysninger

  • Tilmeldingsmodul til repræsentantskabsmødet åbner snart
  • Dagsorden, GymDanmarks Årsberetning, udvalgenes beretninger, samt forslag og lignende sendes direkte til foreningerne
  • Læs mere om repræsentantskabsmødet her
  • Eventuelle forslag, skal være GymDanmarks forbundskontor i hænde, senest den 1. september 2015