Fysiske test af gymnaster - GymDanmark

Fysiske test af gymnaster

Hvorfor lave fysiske test?

Der kan være flere grunde til at man ønsker at lave fysiske tests af sine gymnaster, men generelt bør det bruges som et værktøj til at vurdere dine gymnasters fysiske kapacitet, så du bedre kan planlægge din daglige træning og passe på dine gymnaster i det lange løb.

Formålet med testbatteriet

Formålet med testbatteriet er at give trænere og instruktører i GymDanmarks foreninger et redskab til at analysere gymnasternes fysiske kapacitet. Ved at kende den fysiske kapacitet mere præcist, kan der planlægges tiltag der kan sænke risikoen for skader. Dermed bliver det et retningsgivende element i træningsplanlægning, der bidrager til at trænere og instruktører kan træffe velfunderede valg på baggrund af deres gymnasters nuværende fysiske kapacitet.

Efter at have klargjort hvad formålet med testningen er, skal der udvælges passende tests til sportsgrenen og aldersgruppen. Denne beslutning skal bygges på viden om henholdsvis de arbejdskrav der er i sporten samt biologiske og fysiologiske påvirkninger ved børn, unge og voksne.

Inden du går i gang

Det er vigtigt at huske, at fysiske tests kun siger noget om den den fysiske kapacitet og IKKE kan give et fuldendt billede af hele gymnasten.

Testene kan ikke alene forudsige gymnastens udvikling eller potentiale for fremtidige præstationer og bør IKKE bruges til selektion i forbindelse med konkurrence eller lignende.

GymDanmark anbefaler testbatteriet KUN brug fra 14 år og op, af fysiologiske og mentale årsager.

Årsager til at teste kan være:

 • At under effekten af et træningsprogram
 • At motivere atleterne til at træne mere (specifikt)
 • At give den enkelte atlet objektiv feedback
 • At gøre en atlet mere bevidst om målene med træningen
 • At evaluere, om en atlet er fysisk klar til at konkurrere
 • At bestemme præstationsniveauet for en atlet i løbet af en genoptræningsperiode efter skade
 • At planlægge kort- og langsigtede træningsprogrammer
 • At identificere potentielle svagheder ved en atlet

Hjælp til testning

Testprotokollens formål er at guide foreningerne, til at træffe velfunderede beslutninger i forhold til tests, på baggrund af forskning, litteratur og praksiserfaring. Der bliver på denne side præsenteret et simpelt testbatteri, der består af enkelte tests til brug i foreninger uden behov for særligt andet udstyr end hvad man som oftest har på forhånd eller nemt kan tilegne sig.

Testbatteri

 • Sprint
 • Countermovement jump (CMJ)
 • Side to side jump
 • YoYo IR
Test og testprotokol

Se sprint test her

Se CMJ test her

Se side to side test her

Se YoYo test her

 • Hvorfor teste sprint?

  Evnen til at sprinte kræver at atleten kan være eksplosiv. Sprint er en vigtig komponent for præstation i trampet og bane, men kan også være relevant for andre gymnastikdiscipliner der kræver eksplosivitet.

  Der er set korrelation mellem 5m sprintkapacitet og præstation på banespring hos kvindelige teamgym-atleter. Høj accelerationskapacitet er vigtig for at kunne udføre spring med højere sværhedsværdier.

  Måden hvorpå denne test udføres tilkommer der også et element af reaktionstest i denne version, da gymnasten skal kunne igangsætte når testlederen siger “3-2-1-NU!”

  Dog må der tages potentiel fejlmargin med, da en mere reliabel test end den der præsenteres i det simple testbatteri, kræver testudstyr såsom fotoceller.

 • Hvorfor teste countermovement jump?

  I det høje afsæt er eksplosivitet en forudsætning.

  CMJ er tæt relateret med nogle af de arbejdskrav der sættes i gymnastikken på tværs af discipliner, hvorfor det er relevant at teste. Denne test er også egnet som før/efter test ved skader. Der er desuden god reliabilitet ved dataindsamling via apps.

  Det kunne også have været relevant at teste drop jump (DJ), men eftersom validiteten falder ved dataindsamling via app ved DJ i forhold til CMJ, er sidstnævnte udvalgt som test i dette batteri.

 • Hvorfor teste side to side jump?

  Etbenshop fra side til side tester hele kæden i underekstremiteterne (ankel, knæ, hofte). Denne test fortæller meget om eventuel sideforskel i blandt andet stabilitet og evnen til at oplagre elastisk energi. Det er desuden en øvelse der er oplagt at inddrage i den almene træning (fx som en del af opvarmning).

 • Hvorfor teste YoYo IR1?

  Tester gymnasternes evne til at restituere hurtigt efter intens aktivitet.// Evaluerer gymnasternes evne til gentagne gange at udføre løbeintervaller over en længere periode. Afspejler de arbejdskrav der stilles til gymnasterne under en konkurrence, hvor de i tilløb og spring yder maksimalt, hvorefter der er en aktiv restitutionsperiode indtil næste spring. YoYo-testen har vist at have høj reproducerbarhed, sensitivitet og validitet i fodbold. Der er fælles træk i arbejdskrav for fodbold og gymnastikken, hvorfor det også anses som en valid test i dette testbatteri.

Dataindsamling

Klik på linket for at få adgang til et Excel-ark du kan benytte til at indsamle og analysere din data med.

Hent data-arket her

YoYo noteringsark

Til YoYo testen er der et særligt noteringsark til brug under testen

Hent noteringsarket her

Gode råd når I skal teste

 • TID Husk at sætte tid af til test – både at udføre, analysere og give individuel feedback
 • FORBEREDELSE Op til testdagen bør testlederen sikre sig at alle redskaber der skal benyttes til test, er til stede i hallen, samt (gen)læse testprotokollen
 • OPVARMNING Sørg for at gymnasterne er varmet grundigt op og gerne med ens fremgangsmåde hver gang der testes (se testprotokollen for forslag til standardiseret opvarmning)
 • FREKVENS Der kan med fordel testes 3 gange i løbet af sæsonen – ved starten af sæsonen, op til en konkurrenceperiode og til sidst i sæsonen.
 • FORMÅL Husk at eksplicit informere gymnasterne om hvad formålet med hele test-seancen og hver enkelt test er. Derved bliver testene mere meningsfulde for gymnasterne, samt mulighed for at informeret samtykke til test kan opnås.
 • STANDARDISERING For bedst muligt at kunne sammenligne resultater fra test til test og derved se udvikling, er det vigtigt at testene opstilles, forklares og dømmes på samme måde hver gang. Hvis der ændres fra gang til gang, bør dette noteres
 • GDPR Det er vigtigt at vide at du må kun opbevare testresultater i X år, såfremt det er personhenførende data. Det vil sige at hvis der f.eks. er noteret navn på arket og de individuelle resultater kan aflæses, skal de slettes efter X år eller når man ikke længere har med gymnasten at gøre.
 • Kildehenvisninger
  1. Bangsbo, J., Mohr, M., Poulsen, A., Perez-Gomez, J., & Krustrup, P. (2006). Training and testing the elite athlete. Journal of Exercise Science & Fitness, 4(1), 1-14.
  2. Tanner, R. K., Gore, C. J., & Australian Institute of Sport (Eds.). (2013). Physiological tests for elite athletes (2nd ed). Human Kinetics.
  3. Hansen, O. H., Hvid, L. G., Aagaard, P., & Jensen, K. (2019). Mechanical lower Limb Muscle function and its association with performance in elite team Gymnasts. Science of Gymnastics Journal, 11(2), 163–174.
  4. Stanton, R., Wintour, S. A., & Kean, C. O. (2017). Validity and intra-rater reliability of MyJump app on iPhone 6s in jump performance. Journal of science and medicine in sport, 20(5), 518–523.
  5. Krustrup, P., Mohr, M., Amstrup, T., Rysgaard, T., Johansen, J., Steensberg, A., Pedersen, P. K., & Bangsbo, J. (2003). The yo-yo intermittent recovery test: Physiological response, reliability, and validity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(4), 697-705.
  6. TeamDanmark i samarbejde med DIF (2019). ATK 2.0 – Træning af børn og unge.

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen