Store bruttotrupper i TeamGym skal være med til at skabe gode talentudviklingsmiljøer rundt i landet - GymDanmark

Store bruttotrupper i TeamGym skal være med til at skabe gode talentudviklingsmiljøer rundt i landet

Tilbage i starten af junimåned blev bruttotrupperne til landsholdene i TeamGym offentliggjort – og det var nogle store bruttotrupper fordelt bredt ud på landets foreninger. De store bruttotrupper er resultatet af en ny udtagelsesprocedure, som bunder i  den nye strategi og ramme for landsholdsarbejdet.

I vinteren 2018 blev der i Elitesektionen i TeamGym stoppet op og den strategi der lå på bordet, blev lagt til side – og der blev mulighed for at tænke stort og visionært.

”Der var brug for ændringer i strukturen omkring talent-og landsholdarbejdet, et langt tættere samarbejde med klubberne og en bedre forståelse af at landsholdsgymnasterne er til låns fra klubberne. Jeg havde et behov for, at vi gav os tid til at dykke ned i arbejdet omkring talent -og landsholdarbejdet og ikke mindst evalueringer, erfaringer og viden fra tidligere perioder, men også den faglig viden på området. Jeg er glad for, at vi hev i håndbremsen og fik lavet en strategi og retning for arbejdet, der involverer klubber, efterskoler og højskoler, men også kigge ind i maskinrummet og ser på hvad der er gavnligt for vores gymnaster. Jeg glæder mig til at følge bruttotrupper og følge arbejdet”, udtaler Kim Kløve Lassen, formand for Udvalget for TeamGym og medlem af Elitesektionen.

Et af de områder som GymDanmark har særligt fokus på er at skabe gode talentudviklingsmiljøer og udvikle gymnastikken bredt i Danmark. Derfor var det også en glad Udviklingskonsulent indenfor talentområdet Jonas V. Jensen som kunne betragt de nye bruttotrupper.

”Det er bare en fornøjelse at se så store bruttotrupper. I GymDanmark har vi et stort fokus på at skabe gode udviklingsmiljøer, der hvor gymnasterne er mest, nemlig i foreningerne. Og for at kunne gøre det er det afgørende med et godt og tæt samarbejde mellem foreningerne og forbund. At så mange foreninger er repræsenteret ser jeg både som et udtryk for en stor opbakning fra miljøet til landsholdsarbejdet og at forbundet er optaget af at udvikle gymnastikken bredt i Danmark.

Tre skarpe spørgsmål omkring strukturen og bruttotrupperne

Vi har taget en snak med Landstræner for Herrelandsholdet og medlem af Elitesektionen i TeamGym Helge Fisker omkring de overvejelser som er gjort i forhold til landsholdene – og baggrunden for de store bruttotrupper og landsholdenes rolle i udviklingen af TeamGym.

Hvorfor har I valgt at lave så store bruttotrupper? Hvad har været ”udtagelsesmetoden”?

“De store bruttotrupper er en resultatet af flere parametre. Grundlæggende ønsker vi at udbrede TeamGym bredt i Danmark og samtidig ser vi en stigende tendens til at niveauet er steget i bredt perspektiv. Vi har i Danmark en unik mulighed for at lave store bruttotrupper, have samlinger i bred geografisk sammenhæng og det tror vi på er med til at øge samarbejdet med klubber, efterskoler og højskoler og i sidste ende komme gymnasterne til gode.

Desuden er det rigtig positivt, at så mange landsholdsgymnaster har ønsket at fortsætte på landsholdene på både junior og seniorniveau. Tillige er det også glædeligt at en stor del af de gymnaster som har en overgang fra junior til senior har ønsket at fortsætte i seniorbruttotrupperne. Vi ved, at der særligt i denne alder kan være flere udfordringer at tage op, som rækker ud over gymnastikken og at opbakning fra de forskellige parter er super vigtigt for at få tingene til at lykkes.”

Hvad ser du det som et udtryk for, at så mange foreninger er repræsenteret?

“Samarbejde og god kommunikation er afgørende for at vi kan fortsætte den positive udvikling i TeamGym. Vi har denne gang valgt at fortsætte vores landshold med tidligere landsholdsgymnaster og med fokus på at skabe kontinuitet og fortsætte udviklingen på landsholdene over længere tid. Desuden har vi indbudt trænerne fra foreninger og skoler til sparring omkring hvilke lokale gymnaster, vi bør udtage til bruttotrupperne og hvem vi bør “holde øje med” i den kommende periode. Dette set i lyset af gymnasternes engagement og præstationer i både træning og konkurrencer gennem efterår og forår.

Det har givet super god dialog med både trænere og gymnaster  – og grundlæggende ligger der bare en vigtig anerkendelse af det arbejde som sker ude i gymnastik-danmark.”

Hvilken rolle spiller landsholdene i forhold til udviklingen i dansk TeamGym?

“Det er vigtigt for os  at landsholdene bidrager til at udvikle TeamGym i klubber, efterskoler og højskoler. For at det kan lykkes er vi alle nød til at se os selv som en del af en sammenhæng i TeamGym, med fokus på at udvikle gymnasten. For landsholdets vedkommende betyder det bl.a. i praksis, at vi har tilrettelagt en landsholdskalender, hvor der er taget hensyn til klubber og skoler ift. placering af samlinger og intensitet på samlinger med hensigtsmæssig periodisering. Gensidig dialog og samarbejde er her væsentligt for, at det virker for gymnasten.

Derudover er vi også meget opmærksomme på at kommunikere træningsfokus og indsatsområder som fx fysisk træning på landsholdet med klubtrænere til landsholdsgymnasterne. Vi kan på landsholdene sætte retning, men er afhængige af den træning som sker i klubber og skoler, således at gymnasten oplever sammenhæng og udvikling.

Derfor har vi også den største respekt for det arbejde som sker for TeamGym ude i klubberne, efterskolerne og højskolerne.”

Bruttotrupperne i TeamGym

Se hvem som er med er en del af de fire Bruttotrupper

Læs mere

Talent-og elitearbejdet i TeamGym

Find meget mere information om rammerne og strategien for landsholdene frem mod EM 2020

Læs mere

Skal jeres forening være et endnu bedre talentudviklingsmiljø?

Har jeres forening ambitioner om at blive et endnu bedre talentudviklingsmiljø og skabe endnu bedre rammer for gymnasternes udvikling? Så har I her muligheden for at indgå et tæt talentudviklingssamarbejde med GymDanmark.

Læs mere