Talentudviklingssamarbejder - GymDanmark

Talentudviklingssamarbejder

Talentudviklingssamarbejder

– foreningens vej til succes

GymDanmark introducerer et nyt tiltag, der har til formål at styrke talentudviklingen i dansk gymnastik. Det nye tiltag hedder Talentudviklingssamarbejder.

I bestræbelserne på at styrke talentudviklingen i dansk gymnastik, mener vi i GymDanmark at det helt afgørende at forbund i samarbejde tager et fæles ansvar for at styrke talentudviklingsmiljøerne. Det vil GymDanmark indgå udviklende samarbejde med foreninger, så de kan styrke deres talenttræningsmiljøer. Det mener vi sker bedst ved, at foreningerne selv er med til at vurdere hvor og hvordan, de skal udvikle sig for at få et stærkere talentudviklingsmiljø.

Samarbejdet mellem en forening og GymDanmark tager udgangspunkt i ét eller flere udviklingsprojekter defineret af foreningen i samarbejde med GymDanmark. Foreningen har det overordnede ansvar for at opnå målsætningerne i udviklingsprojektet, mens GymDanmark støtter med blandt andet uddannelse og konsulentrådgivning.

Bilag 3: Folder til download

Bliv skrapere på Talentudviklingssamarbejder

Download

Bilag 1: GymDanmarks Talent- og Elitestruktur

Download

Bilag 2: Værdisæt for Talent- og Elitearbejde

Download

Bilag 3: GymDanmarks Talentudviklings- arbejde

Download

Bilag 4: Værdisæt særligt for Talentudviklings- arbejde

Download

Bilag 5: Interesse- tilkendegivelse fra partneren

Download

Bilag 6: Udviklingsplan

Download

Bilag 7: Foreningens selvvurdering og kendetegn

Download

Kontrakt

Download