Talentudviklingssamarbejder - GymDanmark

Talentudviklingssamarbejder

Talentudviklingssamarbejder

– foreningens vej til succes

GymDanmark introducerer et nyt tiltag, der har til formål at styrke talentudviklingen i dansk gymnastik. Det nye tiltag hedder Talentudviklingssamarbejder.

I bestræbelserne på at styrke talentudviklingen i dansk gymnastik, mener vi i GymDanmark at det helt afgørende at forbund i samarbejde tager et fæles ansvar for at styrke talentudviklingsmiljøerne. Det vil GymDanmark indgå udviklende samarbejde med foreninger, så de kan styrke deres talenttræningsmiljøer. Det mener vi sker bedst ved, at foreningerne selv er med til at vurdere hvor og hvordan, de skal udvikle sig for at få et stærkere talentudviklingsmiljø.

Samarbejdet mellem en forening og GymDanmark tager udgangspunkt i ét eller flere udviklingsprojekter defineret af foreningen i samarbejde med GymDanmark. Foreningen har det overordnede ansvar for at opnå målsætningerne i udviklingsprojektet, mens GymDanmark støtter med blandt andet uddannelse og konsulentrådgivning.

Folder til download

Bliv skrapere på Talentudviklingssamarbejder

Download

Bilag 1: Selvvurdering - Foreningskendetegn

Download

Bilag 2: Udviklingsplan

Download

Værdier for GymDanmarks Talent- og elitearbejde

Download

Kontrakt

Download