Opdateret Teknisk Regulativ 2021-2022 - GymDanmark

TeamGym Opdateret Teknisk Regulativ 2021-2022

Som en del af GymDanmarks kommende strategiperiode, vil de nationale reglementer på tværs af gymnastikdiscipliner gennemgå revidering for at optimere forholdene for vores gymnaster og trænere i deltagelse ved nationale konkurrencer.

Udvalget for TeamGym (UTG) har allerede været i gang med denne proces i længere tid og kan her præsentere de kommende ændringer i det Tekniske Regulativ for 2021-2022. Ændringer taler ind i en mere hensigtsmæssig deltagelsesform som stemmer overens med GymDanmarks værdier for bæredygtig udvikling og tager hensyn til aldersrelaterede forhold hos gymnasterne.

“Ambitionen er at skabe en mere fleksibel konkurrencestruktur, hvor foreningerne får større mulighed for at træne TeamGym og mere fleksibelt kan stille hold til konkurrence” fortæller Michael Brøgger Andersen, næstformand i UTG. “Det er en længere periode vi står overfor, hvor vi løbende skal se ind i, hvordan vi bedst muligt kan opdatere reglementer og konkurrencestruktur i TeamGym. Derfor vil nogle ændringer i enkelte nationale rækker muligvis også blive implementeret i andre rækker over tid.”

Forbundet er ved at planlægge et åbent Kick-off møde, hvor opdateringen af det Tekniske Regulativ vil blive yderligt gennemgået og uddybet. Her vil disciplinkaptajn for TeamGym og landsholdschef også deltage for at uddybe sammenhængen mellem opdateringer og anbefalinger fra DIF og Team Danmark gennem Aldersrelateret Træningskoncept 2.0 (ATK 2.0) samt GymDanmarks Talent- og Elitestrategi.

Indtil da, så kan du fordybe dig i det nyeste Tekniske Regulativ herunder:

 

Teknisk Regulativ 2021-2022

Læs mere om seneste opdaterede Tekniske Regulativ, juni 2021

Læs mere

Kort oversigt over nyeste ændringer i Teknisk Regulativ

Få en hurtig opsummering af seneste ændringer her

Læs mere