TeamGym søger rytmetrænere og springtrænere til de danske junior- og seniorlandshold - GymDanmark

TeamGym søger rytmetrænere og springtrænere til de danske junior- og seniorlandshold

I GymDanmark arbejder vi hver dag for at udvikle og understøtte gymnastikken, så alle kan få bedre bevægelse i hverdagen. Som følge af operationaliseringen af GymDanmarks Talent- og Elitestrategi i efteråret 2019 er der slet flere ændringer af de tidligere strukturer omkring vores talent- og elitegymnaster.

Målet med GymDanmarks Talent- og Elitestrategi er at bidrage til, at de mest ambitiøse og talentfulde gymnaster opnår deres fulde potentiale og sikre et generelt højt niveau. Dette gøres ved løbende at udvikle gymnasters og træneres mentale, fysiske, tekniske og taktiske færdigheder med henblik på opnåelse af langsigtede mål. Udviklingen skal sikres i et samspil mellem foreningsudvikling, talent- og eliteudviklingssamlinger, trænersymposier og landshold, baseret på et helhedssyn af præstationer. Her er en væsentlig pointe, at deltagelse ved internationale mesterskaber er med et udviklingsperspektiv for vores juniorer og med mere konkrete resultatmål for vores seniorer. Dette skal føre til, at danske gymnaster kan gøre sig gældende i internationale seniormesterskaber med mulighed for at vinde medaljer ved NM, NE, EM, VM og OL.

Til dette søger vi 5 rytmetrænere og 11 springtrænere som kan indgå i et af de kommende 6 landstrænerteams, som hvert består af to springtrænere og en rytmetræner. Arbejdet som landstræner vil være fokuseret på de kommende landshold, der udtages til Europamesterskabet i TeamGym i Luxemburg i september 2022.

Ansættelsen vil ske over 2 runder, hvor 1. runde sigter efter at ansætte de 5 rytmetrænere og 2. runde sigter efter at ansætte de resterende 11 springtrænere.

Struktur på landstrænerteamet

Hvert landstrænerteam vil bestå af én rytmetræner, én springtræner og én assisterende springtræner.

Udover denne rollefordeling i trænerteamet vil der også blive udpeget en ansvarlig landstræner for det enkelte hold. Den ansvarlige landstræner vil have ansvaret for at koordinere internt på holdet, ift. planlægning af landsholdssamlinger og kontakt til partnerskabet forud for samlinger. Den ansvarlige landstræner vil også fungere som kontaktperson til landsholdschef, disciplinkaptajn og ledende landstrænere.

De to ledende landstrænere (ansat pr. 1. april 2021) vil indgå som hhv. springtræner og rytmetræner for hvert sit hold (hvorfor der skal ansættes yderligere 5 rytmetrænere og 11 springtrænere). I samarbejde med landsholdschef og disciplinkaptajn for TeamGym vil de to ledende landstrænere også blive inddraget i forløbet omkring ansættelse af de øvrige 16 landstrænere.

Ansøgning til stillingen som landstræner

Du kan nedenfor klikke videre til de specifikke stillinger inden for spring og rytme og læse mere om ansøgningsprocedure.

TeamGym søger 5 rytmetrænere til de danske junior- og seniorlandshold

Læs det specifikke stillingsopslag for rytmetræner herunder

Læs mere

TeamGym søger 5 springtrænere og 6 assisterende springtrænere til de danske junior- og seniorlandshold

Læs det specifikke stillingsopslag for springtræner herunder

Læs mere