LG gymnastik har en (træner)plan - GymDanmark

LG gymnastik har en (træner)plan

Siden 2016 har Lyngby og Gentofte gymnastik (LG gymnastik) arbejdet struktureret med uddannelse af trænere. Det gavner både foreningen og trænerne, lyder det fra sportschef Amanda Virklund, som understreger at det handler om at skabe frirum og fede fællesskaber.

Egon havde den, og LG har den: En plan.

For med 160 trænere og 4.400 medlemmer er der mange hold, der skal fungere, og det kræver blandt andet, at trænerne hænger på mere end en enkelt sæson eller to. Men hvordan sikrer man det?

”For os tror jeg, det gælder om at skabe fællesskaber, hvor de har lyst til at være og blive. Det er vigtigt, at trænerne trives. Og hvis trænerne har det godt, smitter det også af på holdene – og dermed på hele foreningen,” siger sportschef Amanda Virklund*, som har ansvaret for alle trænerne og kvaliteten af deres undervisning. Amanda Virklund har været i foreningen siden 1998, og har selv været aktiv træner frem til sidste sæson.

Det med at vokse op sammen med foreningen, gælder også for mange af de andre trænerne. Første stop på trænervejen i LG gymnastik er typisk tjansen som minitræner, og de rekrutteres via ansøgninger fra egne rækker blandt foreningens medlemmer. Næste skridt er at blive hjælpetræner, siden assistenttræner og endelig cheftræner. Hvis man ønsker det. Det kræver nemlig lyst og motivation til selv at udvikle sig hos træneren.

”Stort set alle hold har en mini-, hjælpe-, assistent- og cheftræner. Og netop det med, at trænerne indgår i teams på tværs af stillinger/roller gør, at de yngre hele tiden har nogen at se op til og kan se, hvad de får med sig fra de forskellige uddannelser, og de ældre har nogen som de skal oplære og fortsat dygtiggøre sig overfor”, forklarer Amanda Virklund.

Har trænerne et ønske om at holde orlov undervejs, når de fx skal på efterskole/højskole, støtter foreningen op om det.

”At “holde pause” i sin træneruddannelse/karriere, for så at genoptage den på et senere tidspunkt er ofte godt givet ud. Dels fordi det er sundt at komme ud og prøve sig selv af i forskellige kontekster, og fordi lysten og motivationen skal være der for at være aktiv i foreningen,” siger Amanda.

Når en træner er på efterskole/højskole noterer foreningen, hvilke uddannelser og kurser den pågældende træner har været på, så de nemt kan komme tilbage og fortsætte der hvor de slap.

Eget trænerakademi

Foreningen begyndte at sætte fokus på en systematisk uddannelse af trænere i 2016, og strukturere det i det, de kaldte LG Akademi. Det blev formuleret, hvad man skal kunne som træner, og hvilke veje, man kan gå, hvis man gerne vil udvikle sig og fortsætte ud ad trænervejen. Dels er der noget intern uddannelse, og dels er der forventning om, at der bliver taget uddannelse hos DGI og GymDanmark. Formålet med akademiet var at skabe tydelighed og ensartethed for både trænerne selv og for foreningens medlemmer.

Hvert år i slutningen af august holder foreningen Træner Kick-Off. En dag for alle trænerne fyldt med intern uddannelse, lege og inspiration.

”Vi prøver at vise dem og lade dem mærke på egen krop, hvor vigtigt det er at lege og grine sammen i træningen,” fortæller Amanda.

En gang om året – typisk sidst på foråret – skal trænerne tage stilling til, hvad deres næste kursus/uddannelse skal være. De ved fra LG Akademiet, hvad der kræves af uddannelse, hvis de fx vil rykke fra hjælpetræner til assistenttræner, og det forventes, at de selv skal finde uddannelsen.

”Der er meget læring i selv at skulle være aktiv og gå ind og læse om de forskellige uddannelser og kurser. På denne måde er vi også sikre på, at trænerne ved, hvad de er tilmeldt og faktisk kan deltage,” siger Amanda, som står til rådighed for sparring og sender links til de forskellige relevante uddannelser med dato og sted.

Løn og frivillighed

Alle trænere – undtagen minitrænerne – er lønnede, og man skal ansøge om trænerjobbet.

”Vi lønner vores trænere, og det gør, at de kan blive i foreningen – og ikke er nødt til at gå ud at finde sig et andet arbejde, fx når de skal læse,” siger Amanda.

Hun understreger dog, at det også er vigtigt, at de oplever det at være en del af en forening, og at man ikke får betaling for alt.

”Vi har flere arrangementer i løbet af sæsonen, hvor trænerne er med som frivillige, og det oplever vi, at de rigtig gerne vil, fordi de er en del af et fedt fællesskab. Og netop fællesskabet og trivslen hænger også sammen med motivationen for at ville blive i foreningen og uddanne sig,” siger hun.

*Da interviewet blev lavet, var Amanda Virklund sportschef i LG gymnastik. Hun er nu på barsel, og herefter starter hun i DGI Nordsjælland.

Trænere og trivsel hænger sammen

Det er ikke kun uddannelse, der er en plan for i LG gymnastik. I sommeren 2022 blev foreningens fysiske og mentale sundhed og trivsel sat på dagsordenen med en handleplan. Målet er at skabe rammerne for gode fællesskaber og trivsel hos både trænere og gymnaster, og at sikre at trænerne fungerer som rollemodeller – både for andre trænere og for deres gymnaster. Derudover er målet med planen, at foreningen kan handle hurtigt og professionelt omkring udsatte gymnaster og trænere, hvis der skulle opstå mistrivsel.
”Man kan jo godt sige, at planen tager højde for at håndtere mistrivsel, men udgangspunktet er faktisk at skabe trivsel. Hos os handler det blandt andet om at uddanne vores trænere, fordi vi ved, at det at skabe forståelse og viden om trivsel og mistrivsel, er med til at skabe god trivsel i foreningen,” fortæller Amanda Virklund.
Den gode trivsel giver alle – både trænere og gymnaster – et frirum, hvor man har det sjovt og kan være sig selv.
”Og det er jo lige præcis det, som foreninger kan,” lyder det fra Amanda Virklund.