Beslutninger fra Årsmøde 2022 - GymDanmark

Beslutninger fra Årsmøde 2022

Repræsentanter fra 44 medlemsforeninger deltog i GymDanmarks Årsmøde lørdag den 12. november 2022 i Brøndby. På mødet godkendte de regnskab 2021 og budget 2023, samt fire forslag som bestyrelsen havde fremsat.

På mødet blev også den langsigtede målsætning uddybet (strategien 2022 – 2025) i store træk. En strategi, der udmøntes gennem fire spor:

Vi vil hjælpe foreningerne med at sikre trivsel for børn og unge:

  • National konkurrencestruktur med afsæt i Etisk Kodeks
  • Alle skal mødes af en kompetent træner i deres forening
  • Fastholdelse af unge via gode foreningsmiljøer
  • Vækst i fitness samt nye konkurrence- og eventformer

Forslag, der blev besluttet:

Vedtægtskorrektion – Formålsparagraf

§ 2 Formål og opgaver
Stk. 2 Ændret til:
GymDanmarks medlemmer skal gennem tilbud om træning, opvisning og konkurrencer inden for gymnastik og fitness, søge at opfylde et hvert behov for at dyrke gymnastik og fitness og derved kunne bidrage til den enkelte deltagers fysisk, psykiske og sociale trivsel.

Vedtægtskorrektion – Forfaldsdato

§ 12 Retningslinjer for medlemskab
Stk. 2 Ændres til:
Medlemmerne betaler et årligt kontingent til GymDanmark. Kontingentet består af et medlemskontingent og eventuelle disciplinkontingenter.

Vedtægtsrevision – § 6 Ordensudvalget

I forbindelse med vedtægtsrevision i 2021 blev § 6, der omhandler Ordensudvalget, ikke gennemarbejdet af Ordensudvalget. Bestyrelsen har derfor bedt Ordensudvalget om at foreslå ændringer på Årsmødet 2022, såfremt der måtte være sådanne. Dette arbejde har pågået i Ordensudvalget og bestyrelsen har efter disse input udarbejdet forslag til vedtægtsrevision af § 6 til vedtagelse af Repræsentantskabet.

Ordensudvalgets reglement

Ordensudvalget har i forbindelse med revision af vedtægternes § 6 også gennemgået reglementet og er kommet med forslag til justeringer. Bestyrelsen ønsker på baggrund af dette arbejde at fremlægge et revideret reglement for Ordensudvalget til Repræsentantskabets godkendelse.

Læs alle indkomne forslag

Hæderspriser Årsmøde 2022

Læs mere

Nye folkevalgte i GymDanmark

Læs mere

Referat

Opdateres

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen