Vi søger ledende landstrænere i TeamGym - GymDanmark

Vi søger ledende landstrænere i TeamGym

I GymDanmark arbejder vi hver dag for at udvikle og understøtte gymnastikken, så alle kan få bedre bevægelse i hverdagen. Som følge af operationaliseringen af GymDanmarks Talent- og Elitestrategi i efteråret 2019, har disciplinerne kunne mærke tilpasninger ændrede strukturer omkring vores talent- og elitegymnaster.

Målet med GymDanmarks Talent- og Elitestrategi er at bidrage til, at de mest ambitiøse og talentfulde gymnaster opnår deres fulde potentiale og sikre et generelt højt niveau. Dette gøres ved løbende at udvikle gymnasters og træneres mentale, fysiske, tekniske og taktiske færdigheder med henblik på opnåelse af langsigtede mål. Udviklingen skal sikres i et samspil mellem klubudvikling, talent- og eliteudviklingssamlinger, trænersymposier og landshold, baseret på et helhedssyn af præstationer. Dette skal føre til, at danske gymnaster kan gøre sig gældende i internationale seniormesterskaber med mulighed for at vinde medaljer ved NM, NE, EM, VM og OL.

Til dette søger vi 2 ledende landstrænere i TeamGym, som hhv. vil have et rytmisk og et springmæssigt fokus for de kommende landshold i TeamGym, frem mod EM i Luxemburg 2022.

Det overordnede formål for de 2 ledende landstrænere er at sikre den langsigtede sportslige udvikling i TeamGym i henhold til landsholdenes rolle i den nye struktur.

Udover den ledende rolle, vil de to personer også skulle fungere som landstrænere på et af de 6 TeamGym-landshold og her indgå i et landstrænerteam med de dertilhørende opgaver som landstræner.

For den ledende rytmelandstræner vil opgaverne hovedsageligt bestå i at sørge for god kommunikation og sparring mellem de øvrige ansatte rytmetrænere samt opfølgning på processen og deadlines for udarbejdelse af de enkelte landsholds rytmeserier. Desuden får den ledende rytmelandstræner også ansvar for strategiske valg af rytmiske momenter med henblik på at sikre en rød tråd, kontinuitet, progression og langsigtet udvikling fra junior- til seniorniveau.

For den ledende springlandstræner vil opgaverne hovedsageligt bestå i at sørge for god kommunikation og sparring mellem de øvrige ansatte springtrænere. Særligt for den ledende springlandstræner for spring vil der også følge øvrige opgaver i forbindelse med udvælgelse og vurdering af relevante spring for perioden. Formålet med denne opgave er at sikre en rød tråd, kontinuitet og langsigtet udvikling fra junior- til seniorniveau.

Fælles for de to ledende landstrænere vil der også følge øvrige opgaver i forbindelse med tøjpakkerne fra Chopar (kommunikation med Chopar vedr. udvælgelse/designforslag af træningstøj, konkurrencedragter og øvrigt merchandise). Denne opgave sker i samarbejde med det fulde landstrænerteam og disciplinkaptajn for TeamGym.

I samarbejde med landsholdschef og disciplinkaptajn for TeamGym vil de to ledende landstrænere også blive inddraget i forløbet af ansættelse af de øvrige 16 landstrænere.

Stillingen som ledende landstræner er et lønnet (fritids)job og kan ikke betragtes eller erstattes af et primært arbejde.

Det er afgørende for os at du har lyst og tid til at være ledende landstræner med den rolle og de opgaver dette medfølger.

Vi forventer af dig:

  • Ambassadør for GymDanmark og dansk gymnastik generelt.
  • Du har kendskab til GymDanmarks værdier for talent- og elitearbejde og praktiserer retningslinjerne selvstændigt, jf. ATK 2.0 i daglig praksis som klubtræner og fremadrettet som landstræner.
  • Du har ledelseserfaring og en ledelsesstil, der motiverer i samarbejdet med de øvrige landstrænere.
  • Du formår at arbejde selvstændigt såvel som at indgå i et topseriøst trænerteam, der sætter fælles kurs for udviklingen og træningen af det enkelte landshold.
  • Du har længere forudgående kendskab og erfaring som træner på højeste nationale junior- og/eller seniorniveau.
  • Du har indgående kendskab til de danske landshold og har med fordel tidligere været ansat som landstræner for et eller flere af de tidligere landshold.
  • Du har indgående kendskab til nationale og internationale konkurrencereglementer.
  • Du er bevidst om en tydelig adskillelse af klubtrænerfunktion og landstrænerfunktion.
  • Du er struktureret og dygtig kommunikativt.
  • Du er udadvendt, imødekommende og besidder en høj grad af integritet.

Om ansættelsen

Send din motiverede ansøgning og relevant CV for din trænergerning, som en samlet pdf-fil til Landsholdschef Helge Fisker på hfi@gymdanmark.dk
Frist for ansøgningen er 15. marts 2021, med samtaler afholdt umiddelbart efter i uge 11.
Tiltrædelse af jobbet sker efterfølgende og med ansættelsesstart 1. april.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos GymDanmarks landsholdschef Helge Fisker på hfi@gymdanmark.dk eller 60952819 samt Disciplinkaptajn for TeamGym Ole Holmskov på ohh@gymdanmark.dk eller 42665206

GymDanmark ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen – uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Vores fokus på at gymnastik er for alle, er også afspejlet i vores rekrutteringsproces.