Del din viden og få nyt trænermateriale - GymDanmark

Del din viden og få nyt trænermateriale

8 feb 2023 kl. 19:00 - 20:00
Sted Online
Tilmeldingsfrist 6. februar 2023

Vil du sparre med GymDanmark om træneruddannelse? Vil du have indsigt i, hvad GymDanmark arbejder med? Og vil du have adgang til ikke-offentliggjort materiale om ”God træneradfærd”?
Så deltag i vores online sparringsmøde, hvor vi blandt andet stiller skarpt foreningernes oplevelser og erfaringer med trænere og træneruddannelse. Vi skal drøfte, hvilken opgave nye trænere står over for, og hvordan vi bedst klæder dem på.
Mødet er for alle, der er interesserede i uddannelse af nye trænere, og helt aktuelt løfter vi sløret for skitsen til den tilpassede GymTræner 1-uddannelse. En skitse, der også kan formes efterfølgende efter jeres input.
Da vi kører et onlineformat med gruppedrøftelser, er der et max deltagerantal på 20.
Forud for mødet får du adgang til det endnu ikke offentliggjorte e-læringsmodulet “God træneradfærd”, som GymTræner 1 vil tage afsæt i. Det sendes ud dagen inden mødet, og tager ca. 20 min.

Program
• Velkomst
• Spot på træneruddannelse og hvordan samfundet fordrer til nye formater og måder at uddanne sig på
• Gruppedrøftelse: Hvilken opgave står nye trænere med i dag? Hvad giver mening at præsentere dem for i dette format, hvor de møder andre trænere og undervisere end hjemme i foreningen?
• Præsentation af den foreløbige skitse for den tilpassede GymTræner 1
• Opsamling og videre mulighed for at indgå som sparringsforening, pilotforening eller lignende