Del din viden og få nyt trænermateriale - GymDanmark

Del din viden og få nyt trænermateriale

9 okt 2023 kl. 18:30 - 20:00
Arrangør GymDanmark
Sted Online
Tilmeldingsfrist 9. oktober 2023
Eksternt ID 61

Vi mødes på teams

Link til mødet

Vil du sparre med GymDanmark om træneruddannelse? Vil du have indsigt i, hvad GymDanmark arbejder med? Og vil du have adgang til ikke-offentliggjort online materiale som bliver en del af GymTræner 1 uddannelsen til næste sæsonstart?  

Så deltag i vores online sparringsmøde, hvor vi blandt andet stiller skarpt foreningernes oplevelser og erfaringer med trænere og træneruddannelse. Vi skal drøfte, hvilken opgave nye trænere står over for, og hvordan vi bedst klæder dem på.
Mødet er for alle, der er interesserede i uddannelse af nye trænere, og helt aktuelt løfter vi sløret for en dugfrisk samarbejdspartner, der gennem GymTræner 1 uddannelsen skal styrke trænerens kompetencer til at arbejde med trivsel.   

Da vi kører et onlineformat med gruppedrøftelser, er der et max deltagerantal på 20.
Forud for mødet får du adgang til det endnu ikke offentliggjorte e-læringsmodulet “Dig som træner”, som bliver en del af den tilpassede GymTræner 1. Det sendes på mødedagen, og tager ca. 20 min. 

Program 

  • Velkomst 
  • Hvad ved I om træneres motivation og barrierer for at uddanne sig? DIF gennemfører en stor undersøgelse om emnet og vi vil gerne have jeres input. 
  • Sneak peak på GymTræner 1 – Fra sæsonstart 24 både online/fysisk samt ren online uddannelse – Samt vi løfter sløret for en ny samarbejdspartner, der skal styrke trivselsindsatsen  
  • Gruppedrøftelse: Online træneruddannelse – Kan vi overhovedet det?  
  • Info om Træner ID – Pilottest af registrering af trænere på tværs af idrætter.  
  • Opsamling og videre mulighed for at indgå som sparringsforening, pilotforening eller lignende