Det mener GymDanmark om live streaming og publicering af uredigeret video af børn - GymDanmark

Det mener GymDanmark om live streaming og publicering af uredigeret video af børn

Streaming er populært som aldrig før og med god grund da det giver mulighed for flere at følge med i sport, og i særdeleshed konkurrencer. Men streaming trækker også et spor af dilemmaer med sig når det handler om live streaming af børn. Her kan du læse hvad GymDanmarks bestyrelse har besluttet om live streaming og uredigerede optagelser af børn.

Ét af formålene med GymDanmarks konkurrencer for børn er at tilbyde børn en tryg ramme for at have det sjovt med gymnastik, en arena for at dyrke fællesskabet i klubben, samt mulighed for at udvikle sportslige og motoriske kompetencer.

Anders Jacobsen, formand for GymDanmark siger: ‘I GymDanmark er vores konkurrencer en naturlig del af vores DNA og mange elsker at dyrke gymnastik i konkurrenceform, også når de er helt unge. At dyrke gymnastik i konkurrence er blot én måde at dyrke gymnastik på og vi skal sikre at også disse børn kan udfolde sig i trygge rammer. Derfor skal der, når man udlever sin sport direkte, være plads til at lave ‘fejl’, at falde eller andet som ikke behøver blive streamet og genbesøges i tiden derefter’.

Det mener andre om streaming

Retningslinjer for live streaming og publicering af uredigeret video i GymDanmark

Bestyrelsens beslutning ligger op ad GymDanmarks værdier om at skabe trivsel og gymnastikglæde, skabe gode oplevelser og holde fokus på udvikling frem for præstationer. De nye retningslinjer for streaming og øvrig optagelser af børn vil først træde i kraft i den nye sæson, men bestyrelsen opfordrer naturligvis til, at der allerede nu tilrettes, dér hvor det er muligt i indeværende sæson.

Beslutningen omfatter:

  • 0-12 årige eksponeres ikke  
  • 13-17 årige eksponeres som udgangspunkt ikke, men der kan være undtagelser, hvis særlige forhold gør sig gældende f.eks. i forbindelse med et senior DM eller lignende.  
  • 18 år og opefter kan eksponeres 

Beslutningen gælder alle GymDanmarks konkurrencer og omfatter live streaming og uredigeret video der publiceres på fx YouTube, Facebook, hjemmesider mv. Trænere eller andre kan således godt optage udøvere/hold til privat brug. 

Streaming i GymDanmark understøtter strategien

Når vi vælger at streame i GymDanmark, sker det som led i en understøttende kommunikation af vores strategi. Det betyder blandt andet, at vi med streaming har mulighed for at kommunikere strategiske budskaber til målgrupper, vi normalt ikke når.

Anders Jacobsen fortsætter: ‘Streaming kan dog aldrig erstatte oplevelsen ved selv at være til stede i hallen. Publikum er den levende ramme der katalyserer energi og stemning til gymnasterne. Publikum er med til at skabe fællesskabsfølelser og gymnastikglæde og som for alvor anerkender gymnasternes målrettede indsats på gulvet – uanset resultat. Derfor ser vi hellere at fans, familie og venner møder op i hallerne når det er muligt, og vi fortsætter derfor også, i samarbejde med frivillige, at gøre konkurrencerne endnu mere attraktive for publikum’.

Trivsel og udvikling

Læs mere om hvordan GymDanmark arbejder med trivsel og udvikling

Læs mere

GymDanmarks Etiske Kodeks

Læs mere

DIF & TeamDanmark Etisk Kodeks

Læs mere