GymDanmark holder Corona-sikkert årsmøde - GymDanmark

GymDanmark holder Corona-sikkert årsmøde

Covid-19 lader ikke til at slippe sit tag i landet lige foreløbig, og derfor har GymDanmarks bestyrelse besluttet, at årsmødet i år afholdes i særlig Corona-sikker udgave. Der er kun møde lørdag, og der arrangeres ikke overnatning eller uformelle aktiviteter, som ellers plejer at være en stor del af weekenden. Årsmødet afholdes som tidligere udmeldt lørdag den 14. november.

Kun én deltager pr forening

I følge Forsamlingsbekendtgørelsen er generalforsamlinger undtaget det generelle forsamlingsforbud, og derfor er det tilladt at være op til 500 personer til Årsmødet. GymDanmark har ca. 450 foreninger og det er afgørende, at alle foreninger har mulighed for at udøve deres demokratiske ret til at give deres stemme og holdning til kende. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der i år kun inviteres én repræsentant pr. forening. Foreningsrepræsentanten kan bære alle foreningens stemmer jf. § 15 stk. 10.

Alle folkevalgte kan deltage, dog er tilmelding nødvendig (tilmeldingsmodulet åbner 26. oktober)

Virtuel deltagelse

Gæster, æresmedlemmer og øvrige foreningsrepræsentanter vil få mulighed for at følge årsmødet digitalt.

Da der er mulighed for fysisk generalforsamling, kan GymDanmark ikke vælge en 100% digital afvikling af årsmødet, da vedtægterne ikke giver mulighed for dette. Derfor skal man hvis man ønsker at afgive stemme, eller give sin mening tilkende, møde fysisk på mødet.

Ikke Temamøde fredag – men webinar 5. november

De skærpede restriktioner betyder også, at bestyrelsen ikke indbyder til møde og socialt samvær fredag aften.

Der er tradition for, at alle interesserede deltager i møde aftenen inden årsmødet, hvor årets særlige tema behandles og drøftes. I år er det vedtægtsændringer og politisk program, der er årsmødets største temaer, og for at give mulighed for debat, spørgsmål og uddybning af bestyrelsens forslag, inviteres i stedet til virtuelt tema-møde via TEAMS: TORSDAG DEN 5. NOVEMBER

Dagsorden og forslag udsendes 26. oktober

Mandag den 26. oktober udsendes dagsorden til årsmødet, budgetforslag og i år også vedtægtsforslag samt politisk program. Bestyrelsen har modtaget gode høringssvar på de udkast, der har været i høring, og er netop nu ved at tilrette det politiske program og vedtægter, så de endelige forslag kan fremlægges på mødet den 5. november og offentliggøres skriftligt sammen med indkaldelsen.

Repræsentantskabet skal ifølge vedtægternes § 15 stk. 10 indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsorden samt oplysning om tid og sted. Beretninger det reviderede regnskab, strategi, budgetforslag for det kommende år, eventuelle ændringsforslag og kandidatoversigt til valg vil samtidig med den skriftlige indkaldelse være tilgængeligt på GymDanmarks hjemmeside.

Aktivitetsårsmøderne afvikles lørdag kl. 15.30

Aktivitetsårsmøderne afvikles også i Corona-sikker udgave, og der vil være særskilt tilmelding til disse. Tilmeldingen åbner 26. oktober på GymDanmarks hjemmeside.

Aktivitetsårsmøderne afholdes lørdag den 14. november i Idrættens Hus kl. 15.30. Det er kun tilladt at møde op, hvis man har tilmeldt sig på forhånd. Møderne kan også følges via TEAMS.

Tilmelding til Årsmøde er nødvendig

For at sikre overholdelse af alle retningslinjer, skal alle deltagere tilmeldes via GymDanmarks hjemmeside senest fredag den 6. november. (tilmeldingsmodul åbner 26. oktober)

Krav om forhåndstilmelding gælder også aktivitetsårsmøderne, som afholdes lørdag eftermiddag.

Ønsker man at deltage i både repræsentantskabsmøde og et efterfølgende aktivitetsårsmøde, skal man tilmelde sig begge dele særskilt.

Se program her

Alle retningslinjer overholdes

Det er myndighedernes vurdering, at generalforsamlinger kan afholdes hvis ”deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene” (politi.dk). Samtidig har politiet indskærpet en række regler for, hvordan deltagerne må bevæge sig rundt (læs: IKKE bevæge sig rundt) under denne typer af arrangementer.

Vi gør alt, hvad vi fra kan for at sikre en tryg afvikling, der er i fuld overensstemmelse med retningslinjerne omkring generalforsamlinger. Men det er samtidig altafgørende, at alle deltagere, udviser en tilsvarende adfærd. Konkret betyder det, at:

  • Når man ankommer, går man direkte ind og sætter sig i mødesalen (faste pladser, som man beholder under hele årsmødet).
  • Under årsmødet – og i pausen – rejser man sig kun fra sin plads og forlader salen for at gå på toilettet.
  • Al forplejning vil være placeret ved de enkelte pladser, så man skal ikke rejse sig for at hente kaffe el.lign.
  • Når budgetmødet slutter, forlader man straks salen. I den forbindelse sørger man for at holde god afstand til andre.

Det er meget vigtigt, at man under ingen omstændigheder tager ophold noget andet sted end på egen plads.

Alt om Årsmødet

Læs mere

Materialer til Årsmøde

Læs mere

Se hvem der opstiller

Læs mere

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen