Program Årsmøde - GymDanmark

Program Årsmøde

Program for Årsmøde 2020

Alle møder afholdes i Idrættens Hus i Brøndby, samt mulighed for virtuel deltagelse

Program, lørdag den 14. november

09:00 – 09:45              Indskrivning – kom i god tid og hold afstand

10:00 – 14:00               Årsmøde med faste pladser (bordplan)

14:30 – 15:00                Intromøde for folkevalgte, bestyrelse og udvalg

15:30 – 16:30               Udvalgenes aktivitetsårsmøder

 

Kun én deltager pr forening

I følge Forsamlingsbekendtgørelsen er generalforsamlinger undtaget det generelle forsamlingsforbud, og derfor er det tilladt at være op til 500 personer til Årsmødet. GymDanmark har ca. 450 foreninger og det er afgørende, at alle foreninger har mulighed for at udøve deres demokratiske ret til at give deres stemme og holdning til kende. Bemærk, at vi grundet Covid-19 på det kraftigste henstiller til, at foreningerne kun sender én repræsentant til årsmødet. Alle andre får mulighed for at følge Årsmøder og Aktivitetsmøder via streaming. Foreningsrepræsentanten kan bære alle foreningens stemmer jf. § 15 stk. 10.

Tilmelding til Årsmøde og Aktivitetsårsmøder er nødvendig

For at sikre overholdelse af alle retningslinjer, skal alle deltagere tilmeldes via GymDanmarks hjemmeside senest fredag den 6. november. (tilmeldingsmodul åbner 26. oktober). Krav om forhåndstilmelding gælder også aktivitetsårsmøderne, som afholdes lørdag eftermiddag. Læs mere her

Tilmeldingsmoduler

Bliv klædt på til Årsmøde 2020 og deltag i medlemsmøde om bestyrelsens forslag

I GymDanmark er dialog en vigtig del af vores demokratiske fundament, og derfor har vi tradition for at afholde Temamøde inden Årsmødet, hvor de vigtigste emner og temaer drøftes. På grund af Coronasituationen, afholdes Temamødet i år på TEAMS. På denne måde har medlemsforeningerne mulighed for at spørge ind til bestyrelsens forslag.

Tilmelding til Virtuelt Temamøde på Teams, torsdag den 5. november kl. 19:30 – 21:30

GymDanmarks bestyrelse inviterer derfor alle medlemsforeninger til at deltage i Temamødet om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, forud for GymDanmarks Årsmøde i november. Nedenfor finder du det Politiske Program, en uddybelse af forslagene, og de samlede vedtægter inklusiv de tilretninger, der er foretaget siden høringen. På mødet bliver der rig mulighed for at spørge ind til forslagene, vi håber at så mange som muligt vil deltage.

Årsmøde

Læs mere

Tilmelding

Læs mere

Materialer

Læs mere