Varsling; Repræsentantskabsmøde 2019 - GymDanmark

Varsling; Repræsentantskabsmøde 2019

I henhold til GymDanmarks vedtægter §15 stk. 3 varsles hermed årets repræsentantskabsmøde, samt aktivitetsmøder. Alle møder afholdes i Idrættens Hus i Brøndby.

!!Bemærk – Weekenden byder på flere forskellige møder, og fra lørdag efter udvalgenes udvalgsmøder, er aktiviteterne kun for folkevalgte.

Repræsentantskabsweekend 2019

Fredag den 25. oktober (fra kl. 19)

 • Temamøde for alle (foreninger og folkevalgte)
  GymDanmarks strategi udløber i 2020 og vi tager allerede nu de første spadestik. Kom med til dette møde og vær med til at sætte dit præg på ’GymDanmark i Fremtiden’ og mød kandidater til bestyrelse og aktivitetsudvalg

Lørdag den 26. oktober (fra kl. 10)

 • Repræsentantskabsmøde for alle (foreninger og folkevalgte)
 • Udvalgens aktivitetsårsmøder for alle (foreninger og folkevalgte)
 • Onboarding opstart (kun for folkevalgte ved årets repræsentantsskabskabsmøde)

Søndag den 27. oktober (kl. 9 – 15)

 • Onboarding (kun for folkevalgte)
 • VALG til GymDanmarks enheder 2019

  Valg til bestyrelse

  • Næstformand (vælges for 2 år i ulige år)
  • 5 bestyrelsesmedlemmer (3 vælges i ulige år)
  • Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år i ulige år)

  Valg af udvalgsformænd

  • Formand for Udvalget for TeamGym (UTG), som vælges for 2 år i ulige år
  • Formand for Udvalget for Trampolin (UTR), som vælges for 2 år i ulige år
  • Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU), vælges for 2 år i ulige år
  • Formand for Udvalget for Tumbling (UTU) vælges for 2 år i ulige år

  Valg af udvalgsmedlemmer

  • 4 som vælges for 2 år i ulige år i alle udvalg

  Valgprocedure

  Alle som ønsker at (gen)opstille til bestyrelse og aktivitetsudvalg skal SENEST den 15. september indsende deres kandidatpræsentation til jje@gymdanmark.dk og meddele at man opstiller. Skabelon til Kandidatpræsentation kan downloades her.
  Dvs. både nuværende kandidater som genopstiller, og nye kandidater som opstiller for første gang. Man er først valgbar når kandidatpræsentationen er modtaget.

  Offentliggørelse

  Efter den 15. september offentliggøres alle som har meldt sit kandidatur (genopstillingede, som nye kandidater) inden for fristens udløb. Download skabelon til kandidatbeskrivelse her 

Indkomne forslag

Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes til GymDanmarks Forbundskontor på info@gymdanmark.dk seneste den 15. september 2019.

Tilmelding

Find mere information omkring tilmelding og link

Tilmeld dig her

Find alt om Repræsentantskabsmødeweekenden

Vi har samlet alt information om Repræsentantskabsmødeweekenden på en side, så du nemt kan finde alle materialer mm.

Klik her

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen