Valg og Kandidater - GymDanmark

Valg og Kandidater

Årsmøde 2020

 

BESTYRELSEN
Bestyrelsesformand Anders Jacobsen, genopstiller
Bestyrelsesmedlem Torben ‘Totte’ Kjeldsen, genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlem Vakant

Ønsker du at opstille til GymDanmarks bestyrelse?

GFA
Søren K. Nielsen (formand), genopstiller
4 vakante for 2 år

IDRÆTSGYMNATIK
Jakob Maagaard (formand), genopstiller
Ann Krogsgaard, genopstiller
Lotte Borgbjerg Unnerholm, genopstiller
Trine Gilberg (valgt for ét år i 2019), genopstiller ikke
Helle Buus, Ej oplyst

RYTMISK
Lotte Kok (formand), genopstiller
Camilla Kruse, genopstiller
Helle Jensen, genopstiller
Tine Bull, genopstiller
Anna Hillestrøm, genopstiller ikke
Anette Hjermitslev, genopstiller ikke

SPORTS ACROBATIK
Poul H. Olsen (formand), genopstiller
Anders Kristensen, genopstiller
Natascha Schak Linnemand, genopstiller
Karina Møldrup Therkelsen, genopstiller
Maja Tonsberg, genopstiller

TEAMGYM
Konstitueret formand Kenneth Pingel, opstiller
Jeanette Jensen, genopstiller
Kim Mortensen, genopstiller
Tanja Venø Andersen, genopstiller

TRAMPOLIN
Daniel D. Vidstrup, genopstiller
Line Bangsgaard, genopstiller
Bo Zierau, genopstiller
Peter Laurant, genopstiller

ROPE SKIPPING
Mia Mønster, genopstiller
Bente Lindegaard Magnusson, genopstiller
Regitze Schultz, genopstiller ikke
Sofie Slettebo, genopstiller ikke

TUMBLING
Malthe Hvid, genopstiller
Anders Sørensen, genopstiller
Søren Sømod, genopstiller ikke
Sune Jensen, genopstiller ikke

ORDENSUDVALG
Erhard Franzen, genopstiller
Hans Chr. Bjerg, genopstiller
Benjamin Juul Johansen, genopstiller
Bent Busk, genopstiller

Valgprocedure
Hvert aktivitetsudvalg består af en formand, en næstformand samt 7 medlemmer. Bortset fra udvalgsformanden konstituerer udvalget sig selv. 4 medlemmer vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år. Alle som ønsker at (gen)opstille til GymDanmarks enheder skal SENEST den 15. september indsende deres kandidatpræsentation til info@gymdanmark.dk. Skabelon til kandidatpræsentationer finder du nedenfor.

Dvs. både nuværende kandidater som genopstiller, og nye kandidater som opstiller for første gang. Man er først valgbar når kandidatpræsentationen er modtaget.

Offentliggørelse
Efter den 15. september offentliggøres alle som har meldt sit kandidatur inden for fristens udløb.

Kandidatpræsentationer

Kommer til oktober

Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformand

Download  skabelon til Kandidatpræsentation

Læs mere

Udvalgsmedlemmer og suppleanter

Download  skabelon til Kandidatpræsentation

Læs mere