Valg til GymDanmarks bestyrelse - GymDanmark

Valg til GymDanmarks bestyrelse

Bestyrelsen i GymDanmark har det politiske ansvar for, at GymDanmark også i fremtiden gør en forskel for de danske gymnastik- og fitnessforeninger, udøvere og trænere. Det overordnede mål i vores strategi er at udvikle foreninger og trænere og derigennem sikre, at endnu flere børn og unge trives. Vi har høje forventninger til, at vi overalt i Danmark kan hjælpe foreningerne med at skabe gode og sunde træningsmiljøer via dygtige trænere og ledere.

Nuværende næstformand i GymDanmark, Jens Hornemann genopstiller ikke ved Årsmøde 2023, og derfor skal der vælges en ny næstformand. Herudover skal der ifølge vedtægterne vælges tre medlemmer til bestyrelsen, heraf genopstiller Trine Frederiksen og Lars Rasmussen. Læs her om hvilke kompetencer der er gode at have hvis man skal bestride en af posterne.

Som en del af GymDanmarks bestyrelse, forventes det at du har du interesse og kompetencer inden for politik, strategi, ledelse og/eller økonomi. Du er med til at udvikle gymnastik og fitness på strategisk niveau og får væsentlig indflydelse på de beslutninger og prioriteringer som er nødvendige for opfyldelse af forbundets strategi.

Som næstformand i GymDanmark indgår du også i forbundets ledelse sammen med formanden og direktøren. Ledelsens ansvar er blandt andet at sikre den administrative forankring af bestyrelsens beslutninger og prioriteringer, samt varetagelse af bestyrelsens uddelegerede opgaver.

Hvem er du?

Vi søger kandidater, der ønsker at indgå i et udviklende og spændende bestyrelsesarbejde, og kan bidrage med de nødvendige kompetencer. Det er en fordel, at du har erfaring inden for GymDanmarks strategiske områder. Kandidater til bestyrelsen forventes at have indsigt i forenings- og frivilligt arbejde, samt en stor interesse for fitness eller gymnastik.

Der er ingen honorering af bestyrelsesarbejdet, men du holdes omkostningsfri i forbindelse med dit virke, i henhold til forbundets økonomiske retningslinjer. Du skal forvente et omfattende årligt tidsforbrug svarende til 20-30 ledelsesmøder (næstformand), 8-10 bestyrelsesmøder (bestyrelsesmedlemmer), samt kontakt og møder med den øvrige organisation.

Praktik

  • Ønsker du at opstille til bestyrelsen skal du indsende dit kandidatur samt motiveret ansøgning og CV til anw@gymdanmark.dk senest den 15. september 2023.
  • Vil du vide mere så kontakt formand Anders Jacobsen aja@gymdanmark.dk / tlf. 5144 0693, eller direktør Ditte Okholm-Naut don@gymdanmark.dk / tlf. 4076 4047.