TrænerCamp - BGI - Springsikker - GymDanmark

TrænerCamp - BGI - Springsikker

Springsikker 1 (Tidligere Basis)

Sikkerhedskursus for trænere og hjælpetrænere der arbejder med enkeltstående spring.
Tid: Lørdag til søndag

Tilmeld dig

Springsikker Måtte og Trampet 1

Sikkerhedskursus for trænere der arbejder med sammensatte spring

Tid: Lørdag til søndag

Tilmeld dig