Sjipning for børn - lektion 4 - GymDanmark

Sjipning for børn - lektion 4

Når du skal se en film igen, så klik på krydset oppe i højre hjørne af filmen.

Brug 10 minutter på opvarmning og derefter

 

  • 15 minutter i Single Rope,
  • 15 minutter i Double Dutch og
  • 15 minutter med Traveller
Skjul X

Indhopningsleg

Del sjipperne i to grupper. Den ene gruppe går sammen to og to og opstiller enkeltmandsbuer. Det er op til den enkelte bue at beslutte hvilken vej, de vil svinge. Den anden gruppe løber rundt. Det gælder nu om at hoppe igennem så mange buer som muligt på en sang. Herefter byttes der, så hopperne får lov til at svinge og svingerne får lov til at hoppe. Man kan variere legen ved at man skal tage x antal hop i buen i stedet for at hoppe lige igennem. Det er rigtig godt at lære sine sjippere at hoppe ind fra begge sider.

Indhopningsleg

Tid:

Hop hurtigst

 

Krydshop med ben

Tid: 00:16

Kryds kryds

Tid: 00:42

Caboose

Tid: 00:53

Push Up

Tid: 00:13

Skihop

Tid: 00:16

Spider

Tid: 00:57

Hop med Single Rope

Tid: 00:53

Traveller

Tid: 00:59