Vejrmøllekorridor - GymDanmark

Vejrmøllekorridor

Redskaber
Rullemåtte, tov, skumklodser, små måtter

Øvelsen
Når gymnasten har godt styr på vejrmøllen, kan man træne at få den mere lodret ved at lave den gennem en ”korridor” (”sandhedens korridor”). Gymnasten kan starte med at prøve at lave vejrmøllen mellem to tove uden at ramme. Ellers kan korridoren bygges op af, hvad man nu har af eksempelvis skumklodser og små måtter. Sørg for at bygge den af bløde redskaber, og de må gerne kunne vælte, så gymnasten ikke slår sig, hvis det ikke lykkes.