Timeout - GymDanmark

Timeout

Øvelsen
Skab et synligt sted i lokalet, hvor der er mulighed for en pause. Det kan være en madras eller en rullemåtte. De ting der stilles til rådighed i pauserummet, har stadig fokus på motorisk udvikling, men skal sikre barnet mulighed for at trække sig og ikke blive overstimuleret. Dette er ikke et snakkehjørne for forældre og fri leg for børn, men et pauserum, der styrker barnets evne til at regulere sit sansesystem.