Stubhængende - kipstilling - vip til 45 grader bagud - GymDanmark

Stubhængende — kipstilling — vip til 45 grader bagud

Gymnasten hænger i stubhængende, herefter i kipstilling, og herefter vipper gymnasten med modtagning 45 grader bagud. Gymnasten skal ramme en position med kroppen lige over vandret i svaj, hovedet kigger nedad i jorden og armene er strakte og ud til siden. Denne position holdes 1 sek. hvorefter gymnasten svinger igennem og op til stubængende igen.