Strakt baglæns salto med 1/1 skrue - GymDanmark

Strakt baglæns salto med 1/1 skrue

En strakt baglæns salto med en hel skrue om længdeaksen.

Metodik:

Metode 1: En kombination af half twist og strakt barani bliver til baglæns salto med hel skrue. Springeren udfører en half twist med ekstra rotation, så det reelt bliver til en hel baglæns salto med en halv skrue i afsættet (indøvelsen kan ske i sammenbøjet eller hoftebøjet position). På det tidspunkt, hvor man kigger ned på dugen under sig, konverteres sidste halvdel af springet til en strakt barani ved at trække armene kraftigt ned langs siden af kroppen. Denne metode har den fordel, at springeren kan se dugen hele vejen rundt i springet. Udfordringen består i at udføre afsættet teknisk perfekt, så kroppen indeholder tilstrækkelig energi til at komme rundt i såvel salto som skrue.

Metode 2: Den alternative måde at lære half twist på kan også anvendes ved indlæringen af baglæns salto
med hel skrue. Udgangspunktet er en spændt strakt baglæns salto med brede arme. Når springeren har hovedet nedad, føres den ene arm ind til kroppen, asymmetri opstår, hvilket genererer skrue. Når denne er sat i gang, trækkes den anden arm ind til kroppen, skruen accelereres og når helt rundt inden landing (venstre arm medfører venstreskrue). Det er væsentligt, at kroppen holdes strakt og hovedet lige på kroppen. Kig frem i afsættet, og kig ned på dugen kort før landing. Udfordringen består i, at springet er ”blindt” på grund af manglende fikspunkter midt i springet.

Forudsætninger:
Metode 1: half twist, strakt barani med kontaktskrue
Metode 2: strakt baglæns salto, half twist med tiltskrue

Hold øje med:

Metode 1:
At springeren starter skruen i hoften (og ikke overkroppen).

Metode 2:
At springeren tager armene ind asymmetrisk.
At springeren holder spændingen i hele springet.