Sammenbøjet forlæns salto - GymDanmark

Sammenbøjet forlæns salto

Springet starter med strakte arme i lod. Springeren har åbne øjne og kigger lige frem, armene trækkes forlæns ned samtidig med at hælene trækkes bagud, og springeren former en lille kugle ved at runde i ryggen og bøje hovedet mod brystet. Knæ og hofte bøjes også, og hænderne tager fat på toppen skinnebenene. For at standse saltorotationen rettes hofte og knæ ud, samtidig med at hovedet løftes op, og armene føres langs benene og derefter strækkes over hovedet kort før landing. I praksis, og specielt under indlæring, føres armene ofte strakt op i lod med det samme, for bedre at stoppe rotationen og kontrollere landingen, da der er tale om et blindt spring (hvor man ikke ser landingen). NB: I trampolinen skal en forlæns salto ikke være for lang – målet er at starte og slutte samme sted.

Metodik: Modtagning anbefales i starten, da det kan være svært at orientere sig undervejs. Pas især på overroterede spring. Modtagning kan foregå i dugen, på kanten, med håndlonge og med indskubsmåtte.

Forudsætninger: mavespring, forlæns kolbøtte, evt. forøvelse: ¾ sammenbøjet forlæns salto til ryg

Hold øje med:
At springeren løfter lodret op i afsættet.
At springeren trykker hælene bagud i afsæt.
At springeren venter med at lukke sammen.
At springeren lukker ud på det korrekte tidspunkt.
At springeren har åbne øjne og kigger frem og så ind.
At springeren tager fat om toppen af skinnebenene.
At springeren holder spændingen, når h*n retter ud.
At springeren runder i ryggen og holder hovedet inde i selve rotationen.
At springeren strækker fodleddene.