Rudy Ball Out - GymDanmark

Rudy Ball Out

Rudy Ball Out består af en kombination af Barani Ball out og Rudolf. Teknisk set er det 1 ¼ forlæns salto fra ryg med 1 ½ skrue.

Metodik:

Metode 1: Udgangspunktet er en hoftebøjet Barani Ball Out med tidlig udretning. Efter afsættet fra ryg roteres forlæns, og efter udretning og igangsætningen af skruebevægelsen, accelereres skruen på samme måde som i en Rudolf ved at tage armene ind til kroppen.

Metode 2: Strakt Barani Ball Out kombineret med Rudolf kan også benyttes. Her bør man være opmærksom på, at der ikke skrues for tidligt efter afsættet.

Forudsætninger: Alt afhænger af et godt afsæt fra ryg. Derfor er ¾ forlæns salto til ryg en væsentlig forudsætning for, at man får succes med denne kombination.