Puls/styrke: Speed maraton - GymDanmark

Puls/styrke: Speed maraton

Der ligges tre poster ud i hallen.

  • Post 1: hop speed så hurtigt du kan, uden tove
  • Post 2: hop speed med tov
  • Post 3: sving Double Dutch-tovene, så hurtigt du kan

Sjipperne fordeler sig på ud på de 3 poster, gerne et lige antal på hver post. Hver post udføres i 2 minutter med 2 minutters pause imellem.