Opsamling fra de forgående lektioner - GymDanmark

Opsamling fra de forgående lektioner

Fire på stribe

Der optegnes en fire på stribe bane på gulvet. Dette kan gøres med sjippetove eller tape eller lignende. Du kan også medbringe spillet fysisk, hvis du har det.

Alle tricks, der er lært i Single Rope, Double Dutch og 2-i-1 tov i de foregående lektioner skrives på et stykke papir og ligges i en kasse.

Sjipperne deles i to hold. Det ene hold er ”rød” og det andet hold er ”hvid”. Det ene hold trækker nu et trick fra kassen, som hele holdet skal udføre. Man har tre forsøg til at udføre tricket. Udfører alle fra ens hold tricket, må man beslaglægge et felt på banen. Lykkes det ikke alle at udføre tricket, går turen videre til modsatte hold.

Der spilles videre, indtil et hold har fire på stribe eller indtil tiden er gået.