Rondat: Rondat - GymDanmark

Rondat: Rondat

Gymnasten tager tilløb på bane og laver et færdigt rondat for enden. Fokus på håndisæt, strakte ben og samlede fødder i landing.