Forlæns rulle: Rulle i plan - GymDanmark

Forlæns rulle: Rulle i plan

Start stående med armene over hovedet. Bøj benene til hugsiddende mens armene føres til vandret. Lav en forlæns rulle ned ad airtracken til stående landing. Fokus på pæn start og landing. Start stående og slut stående.