Landing fra drop - GymDanmark

Landing fra drop

Fra en plint eller lignende hoppes direkte ned. Der landes på begge fødder samtidig. Udøveren skal bøje i benene for at ab¬sorbere belastningen. Der landes på fodballerne. Der stræbes efter at holde samme positur som i squattet, og det efterstræ¬bes at lande så lydløst som muligt.
Start fra lav højde og gå ikke højere end en meter for nybegyn¬dere.