Kanonkuglen triller - GymDanmark

Kanonkuglen triller

Redskaber
Evt. måtte

Øvelsen
Gymnasten sidder i den lukkede position. Herfra trilles op på nakken og tilbage igen. Dette kan kun lade sig gøre, hvis gymnasten runder i ryggen.