Håndstand-rulle - GymDanmark

Håndstand-rulle

Redskaber
Måtte

Øvelsen
Når gymnasten mestrer håndstand-rulle på skråkile, kan de begynde at arbejde på at lave den færdige håndstand-rulle på en plan flade. Start evt. på en lidt blødere måtte. Det kan være en for- del at have en makker, der hjælper gymnasten med at stoppe og markere håndstanden før nedrulning. Husk at knæfatning i rullen gør det lettere at komme op at stå.