De fire årstider - GymDanmark

De fire årstider

Redskaber
Måtte

Øvelsen
Når gymnasten mestrer håndstand-rulle og har brug for nye udfordringer, kan de lære ”de fire årstider”. Det er en lille serie bestående af fire håndstand-ruller med forskellige opgange. Den første har almindelig opgang til håndstand, den anden har lukket opgang, den tredje har splitopgang, den fjerde har hoftebøjet opgang. De forskellige opgange til håndstand kan evt. trænes op ad væggen først.