Blind med hjælper - GymDanmark

Blind med hjælper

Udøverne går sammen to og to, den ene får bind for øjnene eller lukker øjnene. Den anden skal guide den blinde rundt på for-
hindringerne. Efter to-tre minutter byttes.