Baglæns opgang til håndstand - GymDanmark

Baglæns opgang til håndstand

Redskaber
Rullemåtte, ribbe/væg

Øvelsen
Gymnasten starter ligesom i tunnelen med fødderne i ribben. Tæerne griber fat i ribben og går højere og højere op, mens hænderne går baglæns ind imod ribben. Til sidst kan man stå helt på hænder med maven ind til ribben. Herfra kan man gå samme vej ned igen. Øvelsen kan også laves op ad en væg.

Trænerens rolle
Gymnasterne skal vide, at de ikke behøver gå længere op, end at de har kræfter til at gå samme vej ned igen. Der kan sagtens gå noget tid, før de er klar til at gå helt op til håndstand. På denne måde opbygges styrken omkring skuldrene gradvist. Det kan også være en idé at forberede gymnasterne på en strategi for at kom- me ned, hvis de er kommet helt op og har svært ved at kravle ned igen. Det kan evt. være ”hokus pokus kolbøtte” (se næste øvelse), eller en halv vejrmølle ned til siden (hvis de ikke står tæt).