Add-on - GymDanmark

Add-on

Udøverne deles op i grupper på 2-8 deltagere.
Der vælges en udøver til at starte. Den der starter vælger en
vilkårlig teknik over den opstillede forhindring. De øvrige ud¬øvere skal forsøge at lave samme bevægelse. Når dette er gjort, tilføjer næste udøver en teknik, som skal laves efter den første teknik og så videre. Når serien er blevet for lang eller besværlig starter man forfra.