Alle aktive skal have en uddannet træner - GymDanmark

Alle aktive skal have en uddannet træner

GymDanmarks uddannelseskonsulent vil skabe gode læringsmiljøer

“Gode læringsmiljøer er forudsætningen for at give glæden ved gymnastik videre til de aktive”, siger GymDanmarks uddannelseskonsulent Pil Christiane Lindekron. Hun indrømmer, at hun har om end meget høje ambitioner, når hun siger, at alle trænere bør uddanne sig. “De skal uddanne sig for gymnasternes skyld – ikke for selve uddannelsens skyld”, fastslår Pil. En uddannet træner er nemlig garanten for et godt læringsmiljø.

Ifølge Pil er en dygtig træner en nysgerrig træner, der konstant vil lære mere om alle aspekterne ved træning dvs. det tekniske, fysiske, taktiske og ikke mindst det sociale og psykologiske. En dygtig træner er ikke kun skarp på øvelser og forøvelser. Man skal også interessere sig for, hvem man har med at gøre og hvordan de fungerer socialt både i og uden for træningssalen. Derfor har Pil i sit arbejde med GymDanmarks Træneruddannelse sørget for at emner, som f.eks. trænerrollen, børns sociale udvikling og pædagogik samt undervisningsmetoder, er en naturlig del af GymTræner 1 – Basis og de efterfølgende specialedele.

Særligt optaget er Pil af, hvad der sker, når man som ung træner kommer hjem til foreningen efter at have været på træneruddannelse. For hvad er det lærte værd, hvis ikke det bliver omsat i den daglige træning i foreningen? Man skal som forening vise interesse for de trænere, der vender hjem efter uddannelse. Spørg dem hvad de har lært og hvordan de vil bruge det i deres træning. Den konkrete opfordring fra Pil lyder: udpeg en uddannelsesansvarlig i foreningen. En person, der har til opgave, at sørge for at uddanne foreningens trænere og hjælpe dem med at omsætte deres nye viden i det daglige – og ikke mindst dele deres viden med andre trænere i foreningen.

Pils tre gode råd til din forening

  • Udpeg en uddannelsesansvarlig i jeres forening
  • Interessér jer for den viden jeres trænere kommer hjem med fra kurser/uddannelser
  • Hav en årlig samtale med jeres trænere

 

Som mangeårig gymnast og træner – særligt inden for det rytmiske, hvor Pil har hentet mange Danmarksmesterskaber i både Grand Prix Rytme og Æstetisk Gymnastik – ved Pil om nogen, hvor svært det kan være at få bragt ny viden fra kurser ind i den daglige træning. De aktive år som gymnast og siden træner har hun udfoldet i en og samme forening på den københavnske vestegn.

God grundtræning har altid optaget Pil først som træner og siden som ansvarlig for GymDanmarks træneruddannelse. I sit arbejde med træneruddannelsen har Pil fået udvidet horisonten for, hvad god grundtræning er. I dag ved hun, at god grundtræning også handler om at arbejde med de aktives mentale udvikling og lære dem, at tage ansvar for deres egen læring.

Med sig i bagagen har hun en uddannelse som fysioterapeut, som undervejs i jobbet hos GymDanmark er blevet suppleret med akademifag i projektstyring og forandringsledelse.

 

GymDanmarks regionale konsulenter

Vidste du, at du kan booke din regionale konsulent til et virtuelt møde?
Konsulenten “kigger gerne forbi” jer virtuelt.
F.eks. som et indslag på jeres kommende bestyrelses- eller trænermøde.
Tag blot fat i din konsulent og lav en aftale.

GymDanmark Katalog 2020

Her kan du læse om GymDanmarks forskellige kursuskoncepter og vores træneruddannelse.

Læs mere

Fitness uddannelser og kurser

Find alle de fede fitness kurser og uddannelser her.

Læs mere

GymDanmarks vidensbank

Hent viden og inspiration til din forening.

Læs mere