Kandidater til GymDanmarks frivillige enheder - GymDanmark

Kandidater til GymDanmarks frivillige enheder

De frivillige i GymDanmark spiller en afgørende rolle for forbundets virke, og på Årsmødet vælges de frivillige til GymDanmarks enheder, herunder bestyrelse, disciplinudvalg og ordensudvalg. For at være valgbar til posterne skal du udfylde kandidatpræsentation som indsendes til forbundskontoret senest den 15. september. Kandidatpræsentationerne kan downloades nederst på denne side.

Find alle informationer om Årsmøde i GymDanmark her

GymDanmarks bestyrelse

GymDanmarks frivillige bestyrelse består af i alt syv medlemmer som vælges på Årsmødet. På valg i år er forbundsformand og to betyrelsesmedlemmer. Ønsker du at blive en del af GymDanmarks bestyrelse, og har du kompetencer inden for politik, strategi, ledelse og økonomi, så læs videre her.

Vi søger personer, der ønsker at indgå i et kreativt og udviklende bestyrelsesarbejde, hvor hver bidrager med sine kompetencer. I en stor og kompleks organisation som GymDanmark er bestyrelsens opgave at varetage den øverste ledelse af forbundet. Vi opfordrer derfor kandidater, der tør være visionære og prioritere, og som har evnen til at kommunikere skarpt, skabe mening og gå forrest i forandring.

Vi lægger vægt på, at forbundets politiske ledelse afspejler både samfundet og vores medlemmers forskelligheder. Derfor opfordrer vi alle med relevante kompetencer at søge indflydelse på GymDanmarks udvikling gennem bestyrelsesarbejdet.

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:

  • Forbundsformand Anders Jacobsen genopstiller for to år
  • Bestyrelsesmedlem Torben ’Totte’ Kjeldsen genopstiller ikke
  • Bestyrelsesmedlem Vakant for to år

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du sende motiveret kandidatpræsentation (download skabelon nederst på siden) og dit CV til info@gymdanmark.dk senest den 15. september 2020.

GymDanmarks disciplinudvalg og ordensudvalg

Medlemmerne til GymDanmarks otte disciplinudvalg, vælges også på Årsmødet. Udvalgene består som minimum af en formand og en række medlemmer. Formænd for fire udvalg vælges i henholdsvis lige- og ulige år. I år (gen)vælges udvalgsformænd for følgende discipliner:

  • Udvalget for Idrætsgymnastik, formand Jacob Maagaard
  • Udvalget for Rytmisk Gymnastik, formand Lotte Kok
  • Udvalget for Sports Acrobatik. formand Poul H. Olsen
  • Gymnastik for Alle, formand Søren K. Nielsen

Herudover er der valg til en række positioner i disciplin- og ordensudvalg.
Se valg til udvalgene her  (§ 15, stk. 6, samt § 19, stk. 5)

Ønsker du at (gen)opstille til udvalgene skal du sende motiveret kandidatpræsentation (download skabelon nederst på siden) og dit CV til info@gymdanmark.dk senest den 15. september 2020.

OBS! Dette gælder både nuværende udvalgsmedlemmer som genopstiller, og nye kandidater som opstiller for første gang.

Mere information

Vil du vide mere om valg af frivillige i GymDanmark, kontakt forbundskontoret på info@gymdanmark.dk (4326 2601) eller til forbundsformand Anders Jacobsen aja@gymdanmark.dk  (5144 0693).

Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformand

Download  skabelon til Kandidatpræsentation

Læs mere

Udvalgsmedlemmer og suppleanter

Download  skabelon til Kandidatpræsentation

Læs mere