Nyt medlem i GymDanmarks bestyrelse - GymDanmark

Nyt medlem i GymDanmarks bestyrelse

Louise Kwang har valgt at udtræde af GymDanmarks bestyrelse fra nu. Dermed indtræder suppleant Bettina Lydersen fra VGF Holstebro, indtil repræsentantskabsmødet i november 2020 hvor bestyrelsesmedlemmerne vælges.

Louise siger: Jeg havde glædet mig til at være med til at præge gymnastikkens udvikling i Danmark. Et jobskifte har imidlertid betydet, at jeg desværre mangler tid og overskud i forhold til at kunne involvere mig fuldt ud i arbejdet i bestyrelsen.

Se GymDanmarks bestyrelse her

Foto: Bettina Lydersen