Samarbejde giver ny mulighed: Foreninger kan leje lokaler i kommercielle fitnesscentre - GymDanmark

Samarbejde giver ny mulighed: Foreninger kan leje lokaler i kommercielle fitnesscentre

DGI, DIF og Bevæg dig for livet – Fitness har indgået et samarbejde med de kommercielle fitnesscentre ved Dansk Fitness og Helse organisation (DHFO) som bl.a. skal afhjælpe foreningernes udfordringer med at få plads til nye holdaktiviteter.

Hvis man som forening drømmer om at starte indoor cycling, yoga, dance eller andre fitnessholdaktiviteter op – men mangler pladsen, så er der nu mulighed for at blive en del af et projekt, hvor foreningen kan leje sig ind hos et lokalt kommercielt fitnesscenter.

DGI, DIF og Bevæg dig for livet – Fitness har nemlig indgået et samarbejde med de kommercielle fitnesscentre ved DFHO (Dansk Fitness og Helse organisation).

Og det er dette samarbejde, der åbner muligheden for, at både gymnastikforeninger, fitnessforeninger og foreningsbaserede fitnesscentre kan leje lokaler til at igangsætter nye aktiviteter hos et lokalt kommercielt fitnesscenter. Og har man ikke selv instruktøren til holdaktiviteten, er der også mulighed for at leje en instruktør.

I 2019 får 4-6 foreninger denne mulighed, og hvis man som forening gerne vil være en af dem, skal man hurtigst muligt kontakte Bevæg dig for livet- Fitness. Send en mail til ruben.lundtoft@bevaegdigforlivet.dk.

Vil I være en del af projektet?

Foreninger, der kan se sig selv være en del af projektet, bør overveje følgende, inden foreningen kontakter Bevæg dig for livet – Fitness:

  • Hvilke holdaktiviteter vil I gerne starte op?
  • Har I selv instruktører? Eller vil I gerne leje instruktør af det kommercielle fitnesscenter?
  • Hvor mange timer om ugen vil I leje et holdlokale?
  • Har I forslag til, hvilket kommercielt fitnesscenter I gerne vil leje lokaler hos?

Se også artikel om samarbejdet.