GymDanmark har fået ny bestyrelse - GymDanmark

GymDanmark har fået ny bestyrelse

Foto: Anders Jacobsen, Lene Christiansen, Torben ‘Totte’ Kjeldsen, Morten Rasmussen, Josefine Jørgensen, Erik Juhl Mogensen og Jens Horneman

GymDanmarks medlemsforeninger besluttede sidste år, at forbundet skulle have ny politisk organisering. En organisering der skal sikre nødvendige kompetencer i bestyrelsen til at lede forbundet politisk, strategisk og økonomisk. En organisering som i højere grad skal give mulighed for at udnytte GymDanmarks potentiale som andet største specialforbund i Danmark.

Direktør i GymDanmark Ditte Okholm-Naut siger ‘GymDanmarks medlemsforeninger har i dag valgt det hold som skal stå i spidsen for den rivende udvikling som forbundet er midt i. Det er et kvantespring i den proces vi igangsatte for godt og vel et år siden, og som skal sikre GymDanmark et endnu stærkere fundament’.


GymDanmarks nye bestyrelse:

Anders Jacobsen (Formand)
Lene Christiansen (Næstformand)

Torben ‘Totte’ Kjeldsen (Bestyrelsesmedlem)
Josefine Jørgensen (Bestyrelsesmedlem)
Erik Juhl Mogensen (Bestyrelsesmedlem)
Morten Rasmussen (Bestyrelsesmedlem)
Jens Hornemann (Bestyrelsesmedlem)

Suppleant til bestyrelsen:
Morten Bundgaard Jacobsen (suppleant)

Tæt formandsvalg

Ud over de fem nye bestyrelsesmedlemmer, var den siddende formand Anders Jacobsen på valg for en to-årig periode. Anders Jacobsen blev genvalgt som forbundsformand med 99 ud af 185 stemmer. 85 stemmer gik til modkandidaten Ernst Lykke Nielsen fra Køge Bugt GF (1 blank stemme).

Anders Jacobsen siger ‘Personligt er jeg glad og lettet over en periode med valgkamp om formandsposten. Jeg er glad for den tillid jeg endnu en gang har fået fra repræsentantskabet, og jeg glæder mig til at tage hul på det vigtige og store stykke arbejde der ligger foran os i den nye bestyrelse. Den proces vi har været igennem med en ny politisk organisering og valg til den kommende bestyrelse, specielt vedr. formandsposten, har desværre vist sig at have skabt noget uro selvom det stik modsatte egentlig var hensigten. Uagtet hvem man valgte at stemme på, så har jeg og resten af GymDanmarks bestyrelse og øvrige folkevalgte nu en stor opgave i at samle forbundet og søge dialogen’.

 

En vigtig og spændende proces

Et vigtigt led i processen med at få valgt de rigtige bestyrelsesmedlemmer, har været det vurderingsudvalg som blev nedsat for at sikre, at alle kandidater er blevet vurderet på samme vilkår og i henhold til de opstillede bestyrelseskompetencer. Gennem samtaler med alle kandidater har gruppen givet en skriftlig objektiv vurdering af kandidaterne, som er blevet offentliggjort sammen med kandidaternes præsentationer.

Med i dette vurderingsudvalg er Anette Andersen (HR-chef i DBU), Kjeld Egebo (tidligere formand i SVØM), Lene Christiansen (næstformand i GymDanmark) og som tovholder Ditte Okholm-Naut (direktør i GymDanmark).

Anette Andersen siger om processen ‘Jeg har stor respekt for den daværende bestyrelse som med mod traf beslutning om den organisatoriske ændring. Med denne proces hvor man kigger ud af organisationen, tror jeg man får helt andre, og flere, kompetencer i spil. Det har været en spændende proces at være med i, og jeg tager helt sikkert mange nye og gode erfaringer med mig.

Øjne på gymnastikken

I DIF (Danmarks Idrætsforbund) ser man også med interesserede øjne på GymDanmarks udvikling. Udviklingschef Anne Pøhl i DIF siger: ‘Det er en spændende udvikling som GymDanmark er i gang med, dels ved at sammensætte bestyrelsen ved direkte valg, dels ved at være tydelige om de kompetencer bestyrelsen har brug for. Det vil også kunne inspirere andre specialforbund’.