Nordisk samarbejde om træneruddannelse - GymDanmark

Nordisk samarbejde om træneruddannelse

De nordiske lande har en gensidig aftale om årligt at mødes og udveksle erfaringer på uddannelsesområdet. Denne cyklus har de seneste par år ligget stille, men er nu genopstået og dette første møde havde til formål at afklare hvordan de nordiske lande fremadrettet kan samarbejde og inspirere hinanden.

Grundlæggende er det dejligt at få bekræftet at samtlige nordiske lande arbejder i samme retning med deres træneruddannelser. At skabe en ansvarlig udvikling af gymnaster via sen specialisering er centralt for alle lande. Derudover er alle kommet til samme konklusion om, at der har været for stort fokus på den ”teknisk dygtige” træner og der nu skal være et bredere fokus så også fysik, psykologi og ikke mindst ”det ar kunne undervise (didaktik)” når vi uddanner fremtidens trænere, fortæller Pil Christiane Lindekron som er uddannelsesansvarlig i GymDanmark.

Fremadrettet skal dette forum bruges til at skabe en naturlig kontakt mellem landene. Konkret sættes der i den næste periode fokus på E-læring, som alle landene også er begyndt at udvikle.