Varsling; GymDanmark repræsentantskabsmøde 2017 - GymDanmark

Varsling; GymDanmark repræsentantskabsmøde 2017

I henhold til GymDanmarks vedtægter §11 stk. 3 varsles hermed årets repræsentantskabsmøde, samt aktivitetsmøder. Alle møder afholdes i Idrættens Hus i Brøndby. 

 • Fredag den 27. oktober kl. 19.00
  Temamøde om ny politisk struktur – Læs mere her
 • Lørdag den 28. oktober  kl. 10.00 (indskrivning kl. 9.00-9.45)
  Repræsentantskabsmøde, samt Gymnastik for Alle årsmøde kl. 15.30
 • Søndag den 29. oktober kl. 10.00 (indskrivning kl. 9.00-9.45)
  Aktivitetsudvalgenes årsmøder, samt Tumbling interessemøde

 

Tilmelding – Frist 18. oktober 2017

Tilmeldingsfristen er udløbet, for mere info kontakt Janne Jelstad jje@gymdanmark.dk

Se deltagerlisten her 


Materialer

Læs alle bestyrelsens forslag her 

DIFs HR-gruppes anbefalinger

Årsbogen

Udvalgenes årsberetninger

 

Skriftlig begæring Repræsentantskabsmøde (fuldmagt) – indsendes gerne på forhånd til jje@gymdanmark.dk for at skabe mindre kø ved udlevering af stemmesedler.

Skriftlig begæring Aktivitet Årmøde (fuldmagt) – indsendes gerne på forhånd til jje@gymdanmark.dk for at skabe mindre kø ved udlevering af stemmesedler. 

Kandidater på valg i 2017

 • Næstformand i GymDanmark (vælges for 2 år i ulige år)
  Lene Christiansen er villig til genvalg
 • Formand for Eliteudvalget (vælges for 2 år i ulige år)
  Erik Juhl Mogensen er villig til genvalg
 • Formand for Udvalget for TeamGym (vælges for 2 år i ulige år)
  Frank Veje Jakobsen er villig til genvalg
 • Formand for Udvalget for Trampolin og Tumbling (vælges for 2 år i ulige år)
  Marianne Knudsgaard genopstiller ikke
  Trine Frederiksen opstiller
 • Formand for Rope Skipping (vælges for 2 år i ulige år)
  Ulla Birk Christensen er villig til genvalg
 • Valg af suppleant til formand/næstformand (vælges for 2 år i ulige år)
  Erik Juhl Mogensen er villig til genvalg
 • Regionsrepræsentant
  (vælges for 2 år i ulige år blandt regionsformænd i region 1 til 3)
  Vakant
 • Region 3 GymFyn (vælges 2 år i ulige år)
  Mette Find Andersen genopstiller ikke

Derudover er der følgende vakante pladser

 • Region 1 GymHovedstaden (vælges 2 år i ulige år)
 • Region 2 GymSjælland (vælges 2 år i lige år)
 • Region 4 GymSydjylland (vælges 2 år i lige år)
 • Region 6 GymNordjylland (vælges 2 år i lige år)

 

Mere om repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet er GymDanmarks øverste myndighed. På repræsentantskabsmødet godkender deltagerne beretningen, godkender regnskab og budget (herunder eventuelle prisændringer i kontingentet & licens), vedtager evt. indkomne forslag og vælger nye medlemmer til forskellige formandsposter & ordensudvalget.

Det er også på repræsentantskabsmødet at ‘årets forening’ hædres og særlige personer hyldes.

Repræsentantsskabsmøde-materiale med dagsorden, beretninger, regnskab mm., sendes direkte til foreningerne senest tre uger inden mødet.

Læs referater fra sidste repræsentantskabsmøde og aktivitetsudvalgsmøder her

Vel mødt til repræsentantskabsweekend 2017.