Skal en kasserer kun tælle penge.. ?? - GymDanmark

Skal en kasserer kun tælle penge.. ??

Kurset henvender sig til kasserer i foreningerne, der såvel organisatorisk som personligt ønsker at udvikle sig så de bliver endnu bedre til at løse de opgaver der stilles en kasserer.  

Kurset er en del af Danmarks Idrætsforbunds spotkursustilbud og består af 3 undervisningslektioner, bestående af teoretiske oplæg, praktisk erfaring og dialog/sparring imellem kursister. Kurset giver overblik over kassererens opgaver, og input til hvordan der skabes god relation imellem kassereren og bestyrelsen. På kurset vil der blandt andet blive undervist i:

• Ansvarsforhold
• Bogføring
• Indberetninger
• Årsopgørelser
• Roller for eksterne interessenter

Udbytte:
Når kurset er gennemført, vil kursisten have fået øget kompetencer, viden og forståelse indenfor rammerne for foreningers drift og spilleregler. 

Kurset afholdes i samarbejde mellem mange af DIFs specialforbund.

Læs mere om kurset i Kastrup mandag d. 24. april

Læs mere om kurset i Fredericia onsdag d. 26. april