Ny strategi, og begynderlicens vedtaget - GymDanmark

Ny strategi, og begynderlicens vedtaget

GymDanmark strategi ‘Danmark i bedre bevægelse 2017-2020’

I GymDanmark har vi de seneste år arbejdet os frem mod et nyt strategikatalog som vi kalder ’Danmark i bedre bevægelse’. Strategien som foreløbigt løber over fire år, har til formål at sikre en langsigtet plan for hvordan vi kan udvikle og understøtte gymnastikken, så alle kan få bedre bevægelse i hverdagen.

GymDanmark er med sine 177.000 tredje største forbund under DIF, men kan på trods af sin betragtelige størrelse, selvsagt ikke det hele. Strategien skal hjælpe os til bedre til at foretage de nødvendige prioriteringer. Med syv strategiske spor, som peger både ind mod os selv i forbundet, og ud til verden omkring os, skal de tilsammen sætte en tydelig retning, som kan hjælpe alle dem som ønsker at arbejde for gymnastikken i Danmark.

Se strategi ‘Danmark i bedre bevægelse 2017-2020’ her

 

Indførsel af begynderlicens

På mødet blev vedtaget en begynderlicens, som er gældende for følgende konkurrencer:

  • Trampolin (Klubtræf)
  • TeamGym (U8, U10 og U12)
  • Tumbling (Niveau 1+ 2)
    Begynderlicensen giver ikke mulighed for at stille op i de konkurrencer hvor man idag skal løse national licens, men erstatter ‘gebyr for manglende licens’ ved de nævnte konkurrencer.

Begynderlicensen indføres fra 1. august 2017 og koster 75,- kroner.

Se iøvrigt forslaget om begynderlicens her (Bemærk ændringer til formulering af §11 punkt D, som  betyder at der ikke kommer administrationsgebyr på licensen uanset tidspunkt for løsning af licens). Ønsker en gymnast at ændre en indløst begynderlicens til en almindelig national konkurrencelicens, betales differencen. 

 

Visionsmedlemskab 

Bestyrelsen ønsker mandat til at fastsætte et evt. visionsmedlemskab som præsenteres på næste års repræsentantskabsmøde, men har behov for mandat til at gå videre med dette.
Det blev vedtaget.

Budgetforslag for 2017 blev i denne forbindelse også vedtaget.

 

Ændring af kontingentperiode

Ny kontingentperiode for medlemsforeningerne blev vedtaget til at følge konkurrenceåret (1/8 – 31/7). I en overgangsordning i 2017 opkræves foreningerne med 50% i januar 2017, og derefter fuldt kontingent pr. 1. august 2017 (herefter en gang årligt pr. 1/8).  

Læs mere om forslaget her

 

Vedtægstændringer

Der blev foretaget en række politiske og redaktionelle ændringer. Dem kan du læse i det endelig referat i på GymTranet her.

Læs mere om vedtægtsændringer her

 

Læs hele referatet her

Du kan læse det fulde referat på gymdanmark.dk fra uge 44

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen